Nói KHÔNG với sừng tê giác

Sừng tê giác có thành phần chủ yếu là keratin  giống như móng tay người. Bạn hãy truy cập: www.facebook.com/VietnamWWF và “like” hình ảnh chiến dịch của WWF và TRAFFIC, để cam kết KHÔNG sử dùng sừng tê giác.