Dự Án Nước HSBC Tạo Sinh Kế Bền Vững Tại Cà Mau | WWF
Dự Án Nước HSBC Tạo Sinh Kế Bền Vững Tại Cà Mau

Posted on 23 September 2016

Trong khuôn khổ Dự án Nước HSBC, WWF hỗ trợ những cộng đồng trong lưu vực sông Mêkông quản lý nước tốt hơn, giúp con người và thiên nhiên cùng tồn tại, phát triển bền vững.
Dọc theo sông Mêkông, các hoạt động thường nhật của người dân phụ thuộc vào sông nước. Tuy nhiên, với nhu cầu về tài nguyên ngày càng tăng, những vấn đề như đánh bắt cá quá mức, ô nhiễm và khai thác cạn kiệt nguồn nước dần trở nên phổ biến.

Trong khuôn khổ Dự án Nước HSBC (HSBC Water Programme), WWF hỗ trợ những cộng đồng trong lưu vực sông Mêkông quản lý nước tốt hơn, giúp con người và thiên nhiên cùng tồn tại, phát triển bền vững. Tại Việt Nam, WWF tham gia cùng đối tác địa phương triển khai mô hình thí điểm du lịch sinh thái để tạo sinh kế bền vững cho cư dân ở Vườn quốc gia Mũi Cà Mau (VQGMCM).
 


Gia đình bà Trần Thị Soi là một trong những gia đình đầu tiên tham gia dự án. Như hầu hết người dân trong khu vực, hình thức thu nhập chính của gia đình chủ yếu là nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp - sinh kế của họ phụ thuộc phần lớn vào nguồn tài nguyên thiên nhiên của VQG.

Rừng ngập mặn là môi trường cho các loài cá sinh sản, cho nhiều loài chim di cư quý hiếm, và một vùng đệm giữa Việt Nam và biển, giúp làm chậm sự xói mòn ven biển và giảm thiểu tác động của mực nước biển đang dâng lên. Nếu không có rừng ngập mặn, sinh kế của cộng đồng địa phương, và ngay cả nơi sinh sống của họ, có thể dễ dàng bị mất đi.

Tuy nhiên, áp lực tài chính và thiếu nhận thức về môi trường khiến nhiều người khai thác và đánh bắt trái phép tại các khu vực rừng ngập mặn tại vườn quốc gia, dẫn đến khả năng làm tổn hại chính hệ sinh thái mà cuộc sống của họ phụ thuộc vào. Vì vậy, cư dân địa phương, như gia đình bà Trần thị Soi, cần được đào tạo và hỗ trợ phát triển thu thập từ các sinh kế bền vững để giảm bớt áp lực lên hệ sinh thái và bảo vệ môi trường sống của chính họ.

Dự án thí điểm du lịch sinh thái đã tạo nên những tác động tích cực tại VQGMCM. Kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái đã mang lại cơ hội việc làm cho gia đình bà Soi trong suốt cả năm. Trước đây họ chỉ có thể đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và làm nông trong một mùa của năm, và sau đó không làm việc trong thời gian còn lại. Bây giờ, họ có công việc quanh năm để tăng thu nhập cho gia đình.

Bằng cách tạo ra cơ hội việc làm mới, du lịch sinh thái giúp những gia đình địa phương hiểu được vai trò của rừng ngập mặn và đa dạng sinh học đối với nguồn thu nhập của họ, và từ đó thay đổi nhận thức của họ về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường.

"Tôi đã học được rất nhiều về giá trị của môi trường kể từ khi kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái", bà Soi chia sẻ. "Tôi nhận thấy hệ sinh thái mang đến điều kiện sống và sinh kế tốt hơn cho gia đình tôi, và hiểu được tại sao rừng ngập mặn rất quan trọng và cần phải được bảo tồn."

Thêm vào đó, những gia đình địa phương tham gia dự án cũng giúp tuyên truyền nâng cao nhận thức về môi trường cho khách du lịch, quảng bá những giá trị môi trường của rừng ngập mặn và khuyến khích du khách cùng tham gia giữ gìn, bảo vệ các con sông.

Các chương trình du lịch sinh thái sẽ còn tiếp tục nhân rộng những tác động tích cực trong thời gian tới. Ban quản lí VQG đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để phát triển hơn nữa mô hình kinh doanh du lịch sinh thái trong cộng đồng địa phương, với hơn 10 hộ gia đình mới đã bày tỏ quan tâm tham gia vào dự án.
Mrs. Tran Thi Soi prepared meals for tourists staying at here homstay service in the mangroves of Mui Ca Mau National Park
Mrs. Tran Thi Soi prepared meals for tourists staying at here homestay service in the mangroves of Mui Ca Mau National Park
© Le Thanh Tung / WWF-Greater Mekong