THÔNG BÁO MỜI THẦU HIGH PROFILE EVENT | WWF
THÔNG BÁO MỜI THẦU HIGH PROFILE EVENT

Posted on 22 August 2017

Kính gửi: Quý Công ty WWF-Việt Nam, Văn phòng Hà Nội có trụ sở tại Biệt Thự D13, Làng Quốc Tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội kính mời Quý Công ty tham gia chào giá cạnh tranh gói “Tổ chức sự kiện cho lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp Đức ở Việt Nam” với chi tiết như file đính kèm Thư mời chào giá này.
Kính gửi:     Quý Công ty
 
WWF-Việt Nam, Văn phòng Hà Nội có trụ sở tại Biệt Thự D13, Làng Quốc Tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội kính mời Quý Công ty tham gia chào giá cạnh tranh gói “Tổ chức sự kiện cho lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp Đức ở Việt Nam” với thông tin chi tiết như file đính kèm Thư mời chào giá này.

Ghi chú:  Yêu cầu về hồ sơ tham dự

1. Hồ sơ công ty (Thư chấp thuận tham gia gói thầu, Đăng ký kinh doanh, Hồ sơ năng lực, CVs của nhân sự thực hiện gói thầu…);
2. Hồ sơ tham dự gồm giải pháp kỹ thuật và Dự toán chi tiết chi phí cho giải pháp kỹ thuật.
3. Hồ sơ chào thầu ghi rõ nội dung: 

HỒ SƠ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH “Tổ chức sự kiện cho lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp Đức ở Việt Nam” Và Hồ sơ phải được dán kín & niêm phong gửi theo đường Bưu điện/Chuyển phát nhanh/Thư tay tới Tổ chức WWF-Việt Nam trước 14h00 ngày 18/09/2017 theo địa chỉ:
Người nhận: Lê Thị Thu – Cán bộ hành chính
                     WWF-Việt Nam 
                     D13 Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:  024 3719 3049
 
Trân trọng.