THÔNG BÁO MỜI THẦU_ECODIT | WWF
THÔNG BÁO MỜI THẦU_ECODIT

Posted on 04 April 2018

Kính gửi: Quý Công ty WWF-Việt Nam, Văn phòng Hà Nội có trụ sở tại số 6, ngõ 18, đường Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội kính mời Quý Công ty tham gia chào giá cạnh tranh gói “Cung cấp thiết bị phục vụ điều tra khảo sát đa dạng sinh học" của Dự án ECODIT/GA với thông tin chi tiết như file đính kèm Thư mời chào giá này.
Kính gửi:     Quý Công ty

WWF-Việt Nam, Văn phòng Hà Nội có trụ sở tại số 6, ngõ 18, đường Nguyễn Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội kính mời Quý Công ty tham gia chào giá cạnh tranh gói “Cung cấp thiết bị phục vụ điều tra khảo sát đa dạng sinh học" của Dự án ECODIT/GA với thông tin chi tiết như file đính kèm Thư mời chào giá này.

Ghi chú:  Yêu cầu về hồ sơ tham dự bao gồm:
1. Hồ sơ công ty (Đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực …)
2. Thư chấp thuận tham gia chào giá cho gói thầu
3. Báo giá chi tiết 

Hồ sơ Báo giá ghi rõ nội dung:
HỒ SƠ CHÀO GIÁ CẠNH TRANH “Cung cấp thiết bị phục vụ điều tra khảo sát đa dạng sinh học"
 

Và phải được dán kín & niêm phong gửi theo đường Bưu điện/Chuyển phát nhanh Hoặc chuyển trực tiếp tới Tổ chức WWF-Việt Nam, Văn phòng liên lạc tại Quảng Nam trước 17h30 ngày 11/04/2018 theo địa chỉ:

Người nhận: Nguyễn Thị Hậu – Cán bộ Hành chính
Tổ chức WWF-VP Quảng Nam
77 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại:       0235 3810 735

Trân trọng.