Invitation-To-Bid Trusted Suppliers FY19 | WWF
Invitation-To-Bid Trusted Suppliers FY19

Posted on 11 June 2018

INVITATION-TO-BID Thư mời cung cấp báo giá
To Whom It May Concern,
Kính gửi Quý Công ty,
 
We would like to invite you to submit your quotation(s) for Invitation-to-Bid as detailed in the attachment(s) in a sealed envelope to WWF-Vietnam at No.6, Lane 18 Nguyen Co Thach street, Nam Tu Liem district, Hanoi.
 
WWF-Việt Nam kính mời Quý Công ty gửi Bảng báo giá cho một số mặt hàng/dịch vụ, chi tiết như các file đính kèm, bằng cách gửi hồ sơ báo giá trong phong bì dán kín đến Văn phòng WWF-Việt Nam tại địa chỉ: Số 6, ngõ 18 đường Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 
                         
 
Deadline for submission is by 14:00 Wed., 27th Jun 2018. Late bids will be declared invalid.
Thời hạn nhận báo giá trước 14h00 thứ Tư ngày 27 tháng 06 năm 2018. Các báo giá gửi sau thời hạn trên sẽ không có giá trị.

With regards,
Trân trọng.