Tuyển tư vấn đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời trên mái nhà nối lưới tại tỉnh Thừa Thiên Huế | WWF
Tuyển tư vấn đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời trên mái nhà nối lưới tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Posted on 06 October 2018

Chúng tôi cần tuyển tư vấn đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời trên mái nhà nối lưới tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Mục tiêu đánh giá
Cung cấp bức tranh dự báo về một tương lai sản xuất và tiêu thụ năng lượng mặt trời lắp đặt trên mái nhà tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với sự tập trung ở thành phố Huế, các khu vực đô thị và cụm công nghiệp trọng điểm của tỉnh, vào năm 2030.

Nội dung công việc & kết quả mong đợi
Việc đánh giá cần đáp ứng các đầu ra mong đợi dưới đây:
 • Phần khảo sát doanh nghiệp và cơ sở sản xuất hộ gia đình tiêu thụ nhiều năng lượng: thực hiện 200 mẫu phỏng vấn trên địa bàn toàn tỉnh
 • Hiểu biết về thực trạng sử dụng năng lượng trong sản xuất và đời sống, bao gồm cả nhu cầu về điện và các dạng năng lượng khác (mà nguồn năng lượng mặt trời tiềm năng có thể thay thế) trên địa bàn Thừa Thiên Huế.
 • Tìm hiểu nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất khối doanh nghiệp và sản xuất cấp hộ gia đình được phân bổ như thế nào theo thời gian trong ngày, cũng như chênh lệch nhu cầu giữa các mùa trong năm.
 • Hiểu biết về nhận thức của các cơ quan/đơn vị liên quan, doanh nghiệp và hộ gia đình đối với chính sách mới của nhà nước về khuyến khích, thúc đẩy phát triển năng lượng mặt trời, đặc biệt là lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà nối lưới và việc áp dụng công tơ 2 chiều;
 • Làm rõ thông tin về nhu cầu và khả năng (tài chính) lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà vào sản xuất và đời sống của doanh nghiệp, cũng như hộ gia đình vào thời điểm hiện tại và trong tương lai 5-10 năm tới; làm rõ một số lĩnh vực sản xuất có nhu cầu cao nhất đối với việc lắp đặt hệ thống NLMT trên  mái nhà nối lưới;
 • Làm việc với các đơn vị liên quan như Điện lực miền Trung, Điện lực TT.Huế, các cơ sở điện lực trực thuộc và các cơ quan quản lí nhà nước như Sở Công Thương TTH, phòng kinh tế hạ tầng các huyện/thành phố…để nắm bắt nhu cầu sử dụng năng lượng tổng thể, hệ thống điều độ, các trạm biến áp …và khả năng hoạt động của hệ thống khi có sự thay đổi từ việc phát triển hàng loạt các hệ thống điện NLMT nối lưới trên mái nhà;
 • Phân tích, đánh giá và xây dựng 3 kịch bản khả thi dự báo nhu cầu phát triển năng lượng mặt trời trên mái nhà tại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, trong đó, chú trọng hơn đối với địa bàn thành phố Huế và các khu công nghiệp, đặc biệt là KCN Phú Bài.
Khuyến nghị của tư vấn:
 • Đối với doanh nghiệp và hộ gia đình là bên có nhu cầu tiềm năng lắp đặt hệ thống NLMT nối lưới
 • Đối với cơ quan quản lí của nhà nước ở các cấp khác nhau, đặc biệt là cấp tỉnh, huyện/thành phố
 • Đối với nhà sản xuất công nghệ (nếu có), các công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật và tài chính;
 • Sự liên kết, hợp tác giữa các bên liên quan như nhà quản lí-doanh nghiệp-người tiêu dùng
 • Công tác thông tin truyền thông về chính sách và hiệu quả của việc áp dụng năng lượng mặt trời vào sản xuất, đời sống;
 • Thúc đẩy kỹ thuật hội thảo (nếu có) để cập nhật/chia sẻ kết quả đánh giá mà nhóm tư vấn phát hiện, đến các cơ quan ban ngành địa phương và bên hưởng lợi tiềm năng là cơ sở doanh nghiệp và hộ gia đình sản xuất sử dụng nhiều năng lượng.
Yêu cầu tư vấn:
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng và năng lượng tái tạo; hiểu biết sâu về thực trạng sử dụng năng lượng của khối doanh nghiệp, các cơ sở tòa nhà…
 • Hiểu biết tốt các chính sách của nhà nước đối với thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo; thực tiễn áp dụng việc lắp đặt NLMT trên mái nhà nối lưới tại các địa phương miền Trung và các tỉnh thành khác;
 • Có mối quan hệ và mạng lưới làm việc rộng rãi với các đối tác liên quan ở cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố ở Thừa Thiên Huế;
 • Có bằng đại học hoặc sau ĐH thuộc các ngành kỹ thuật như Bách Khoa, điện, điện tử, hoặc các ngành kinh tế, môi trường…nếu có kinh nghiệm và kiến thức phong phú, có thể đáp ứng tốt yêu cầu của gói tư vấn;
 • Tư vấn có kinh nghiệm làm việc với WWF Việt Nam là một lợi thế.
Thời gian thực hiện:
Số ngày công: Tư vấn thảo luận với dự án để thống nhất chi tiết ngày công từng hạng mục công việc và tổng số công cho gói tư vấn
Kết thúc gói đánh giá phải trước ngày 25/12/2018.

Hạn nộp hồ sơ: muộn nhất vào cuối ngày 12/10/2018. Hồ sơ cần gửi đến đồng thời cho:
-          Hồ Ngọc Khoa- Trợ lí dự án: hongockhoa1991@gmail.com
-          Huỳnh Thị Diệu Trang- Cán bộ Hành chính dự án: trang.huynhdieu@wwf.panda.org
-          Thái Minh Bảo- Cán bộ dự án: bao.thaiminh@wwf.panda.org