Giới thiệu về WWF-Việt Nam | WWF

Giới thiệu về WWF-Việt Nam


WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam.
 
Từ thập niên 90, WWF đã  hợp tác với chính phủ trong các chương trình bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai bằng việc tài trợ và thực hiện các chương trình nhằm duy trì, bảo vệ và phát triển một cách bền vững cơ sở nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.
 
Từ đó cho đến nay,WWF đã cộng tác với chính phủ Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực liên quan đến các vấn đề môi trường và thực hiện các chương trình hoạt động tại các địa phương trên khắp cả nước.
 
Với trụ sở đầu tiên tại Hà Nội, chương trình WWF Indochina mở rộng hoạt động sang Campuchia (năm 1993) và Lào (năm 1997). Năm 2006, WWF-Thái Lan kết hợp với WWF Indochina để hình thành WWF–Great Mekong. Và năm 2014, WWF–Greater Mekong đã mở văn phòng thứ 5 của tổ chức tại Yangon, Myanmar. WWF-Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các dự án của WWF tại Việt Nam.
 
 
 
	© WWF
Logo chính thức của WWF từ năm 2000
© WWF

WWF-Việt Nam: Sứ mệnh và Tầm nhìn

WWF cam kết duy trì sứ mệnh Ngăn chặn sự xuống cấp của môi trường tự nhiên tại Việt Nam và xây dựng một tương lai trong đó con người sống hài hòa với thiên nhiên. Để đóng góp vào sứ mệnh toàn cầu, WWF-Việt Nam đã phát triển tầm nhìn năm 2030 như sau:
  1. Dấu chân sinh thái  của con người tại Việt Nam  sẽ được duy trì trong giới hạn cho phép của quốc gia nhằm đảm bảo  sự đa dạng sinh học cần thiết của các loài và hệ sinh thái,  cùng với các dịch vụ mà hệ sinh thái đem lại sẽ tạo nên một tương lai phát triển bền vững.
  2. Sự toàn vẹn về sinh thái và đa dạng sinh học tại các vùng ưu tiên bảo tồn của Việt Nam được duy trì và phục hồi, như một nhân tố quan trọng góp phần bảo tồn hệ sinh thái tòn vẹn tại khu vực sông Mekong.
WWF-Việt Nam được công nhận là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực bảo tồn tại Việt Nam, tư vấn các giải pháp,hỗ trợ  chính phủ và các bên liên quan trong việc giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển quốc gia.

Hành tinh xanh.