WWF-Việt Nam tìm kiếm đối tác làm phim | WWF

WWF-Việt Nam tìm kiếm đối tác làm phim

Posted on 13 October 2016

1. Bối cảnh và lý do
 
WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Từ thập niên 90, WWF đã  hợp tác với chính phủ trong các chương trình bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai bằng việc tài trợ và thực hiện các chương trình nhằm duy trì, bảo vệ và phát triển một cách bền vững cơ sở nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.
 
Dự án CarBi - WWF-Việt Nam được Cộng hoà liên bang Đức và WWF đồng tài trợ thông qua WWF-Greater Mekong, nằm trong khuôn khổ chương trình Sáng kiến Khí hậu Toàn cầu của Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân Đức (BMU) phối hợp với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).
 
Dự án CarBi kéo dài 6 năm, là một dự án bảo tồn đa dạng sinh học xuyên biên giới, có nhiệm vụ gắn kết bảo tồn với phát triển bền vững, hướng tới bảo vệ và phục hồi hơn 200.000 héc ta rừng ở một trong những điểm nóng đa dạng sinh học của thế giới - dãy núi Trường Sơn giữa Việt Nam và Lào. Dự án kết nối với các đối tác phát triển, cơ quan chính phủ cấp quốc gia, tỉnh, huyện, cộng đồng địa phương nhằm bảo vệ và phục hồi rừng cùng các loài động vật nguy cấp, quý hiếm, đồng thời cải thiện sinh kế cho người dân - những người phụ thuộc vào tài nguyên rừng
 
WWF-Việt Nam đang tìm kiếm đối tác làm phim để hỗ trợ sự kiện kết thúc dự án CarBi vào đầu năm 2017.
 
2. Mục đích:
 
Mục đích của nhiệm vụ tư vấn là sử dụng các thông tin do WWF-Việt Nam cung cấp hoặc các tư liệu có sẵn của dự án CarBi để xây dựng một video clip có độ dài 3-5 phút về các thành tưụ của dự án CarBi trong 06 năm thực hiện tại Việt Nam. Nội dung các hợp phần cụ thể, vui  lòng xem phụ lục 1.
 
3. Nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm chính:
 
Để đạt được mục đích trên, tư vấn làm phim sẽ thực hiện nhiệm vụ sau đây:
 Bước 1: Thảo luận và thống nhất ý tưởng kịch bản
 Bước 2: Xây dựng ý tưởng thể hiện
 Bước 3: Sản xuất clip gồm chọn lựa tư liệu và dựng
 Bước 4: Sửa chữa sau khi WWF góp ý lần 1
 Bước 5: Sửa chữa sau khi WWF góp ý lần 2 và hoàn thiện phim
 
4. Thực hiện:
 
Tư vấn sẽ hoàn thành công việc dưới sự chỉ dẫn của cán bộ dự án CarBi và chuyên gia truyền thông của WWF-Việt Nam
 
5. Thời gian hoàn thành: 31 tháng 12 năm 2016
 
6. Yêu cầu chuyên môn đối với tư vấn:
 
-  Có kinh nghiệm dựng phim hoàn thiện.
- Có kinh nghiệm dựng phim trong lĩnh vực bảo tồn, thiên nhiên, sinh kế...
 
Đề xuất xin gửi về email: binh.nguyenthai@wwf.panda.org trước 17h30 ngày 20 tháng 10 năm 2016.
 
---------------------------------------------------------------------
 
Phụ lục 1
 
Phim tổng kết CarBi cần tập trung vào các nội dung của 04 hợp phần thuộc dự án CarBi như sau:

STT

Nội dung

1.

Hợp phần 1: Tăng cường quản lý các Khu bảo tồn (KBT) Sao la Huế, Quảng NamKhu mở rộng Vườn Quốc gia (VQG) Bạch Mã
- Thành lập và mở rộng các khu bảo tồn. Xây dựng các hệ thống khung chương trình, công cụ quản lý và quản lý dữ liệu.

  • xây dựng chiến lược thực thi pháp luật bảo vệ rừng, xây dựng hệ thống bản đồ vùng khu bảo vệ, hệ thống bản đồ tuyến tuần tra và khu vực tuần tra, bản đồ vận chuyển cấp cứu y tế.

  • Thiết lập công cụ quản lý hệ thống dữ liệu tuần tra (MIST), hệ thống quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART). thiết lập cơ sở dữ liệu về giám sát ĐDSH và tuần tra)

 
- Thiết lập hệ thống thực thi pháp luật: hỗ trợ xây dựng hệ thống trạm, trại, hệ thống biển báo bảo vệ rừng, Tuyển dụng, đào tạo đội tuần tra bảo vệ rừng gồm 40 người đân địa phương.
 
- Giám sát đa dạng sinh học thông qua phương pháp đặt bẫy ảnh: ghi nhận hình ảnh Sao la năm 2013 và một số loài quý hiếm, đặc hữu như thỏ vằn Trường Sơn, mang Trường Sơn, gấu chó, tê tê, chà vá chân nâu, sơn dương
 
- Nâng cao nhận thức cộng đồng: Đa dạng hoá các sản phẩm, kênh truyền thông
 

2

Hợp phần 2: Phục hồi rừng ở vùng đệm các khu bảo tồn và vùng Hành lang đa dạng sinh học
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện phục hồi rừng cho khu vực 19 xã và 1 thị trấn này với 4 hạng mục chính là trồng rừng 211 ha, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên (không trồng bổ sung) 592.5 ha, trồng mây dưới tán rừng (khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung) 1,000 ha, khoán bảo vệ rừng 5,623.5 ha, và hỗ trợ quản lý rừng cộng đồng 4,449.1 ha.

- Hỗ trợ 30 cộng đồng thôn bản quản lý bảo vệ 4,449.1 ha rừng cộng đồng tại 2 huyện Nam Đông và A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích rừng được hỗ trợ là 4,4491 và kinh phí chi trả cho các cộng đồng lên tới: 5,339,520,000 VNĐ trong thời hạn 6 năm.

- Hỗ trợ thành viên các cộng đồng và các nhóm hộ  ở 2 tỉnh cải thiện thêm các nguồn thu nhập ngắn hạn với phương pháp trồng mây và cây LSNG dưới tán rừng với kinh phí lên đến 5,700,403,000 VNĐ (bao gồm kinh phí hỗ trợ trồng mây và tiền mua giống mây nước)

- Các hộ tham gia trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên được giao đất, cùng với sổ đỏ được ghi tên cả vợ và chồng, phụ nữ được khuyến khích đứng tên mở tài khoản tiền gửi để nhận kinh phí do dự án hỗ trợ.

- Tổng số đối tượng tham gia hưởng lợi trực tiếp thông qua hợp phần phục hồi rừng bao gồm 400 hộ, 30 cộng đồng, và 78 nhóm hộ
 

3

Hợp phần 3: Xây dựng kế hoạch tăng cường quản lý bảo vệ rừng vùng biên giới
Chống buôn bán gỗ trái phép xuyên biên giới Lào và Việt Nam, Tổ chức các hội thảo, xây dựng kế hoạch tăng cường quản lý bảo vệ rừng vùng biên giới.
 

4

Hợp phần 4: REDD+ và Chi trả dịch vụ môi trường
- Thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo về PFES/ REDD+ cho những người có liên quan tại 2 tỉnh TT Huế và Quảng Nam; qua đó tổ chức ??? (số liệu lấy sau khi kết thúc) lớp tập huấn cho các bộ cấp tỉnh, huyện, xã và chủ rừng. Ngoài ra thực hiện các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về PFES/ REDD+ cho người dân sống gần rừng, ven rừng được chi trả.

- Hỗ trợ xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật và đề xuất cơ chế chia sử lợi ích từ ngân sách PFES giúp thực hiện tốt hơn chi trả tại TT Huế và Quảng Nam.

- Phối hợp cùng HP PA xúc tiến xin ngân sách từ PFES để chi trả lương cho Bảo vệ rừng đang làm việc tại KBT Saola TT Huế và Saola Quảng Nam.

- Thực hiện thí điểm các hoạt động quản lý rừng, phát triển rừng và áp dụng tuần tra rừng trong các khu rừng cộng đồng đang chương trình dịch vụ chi trả môi trường rừng tại A Roàng, A Lưới. Tại khu vực thí điểm cũng đã hướng người nhận rừng đến hoạt động giám sát nguồn tài nguyên thông qua giám sát cây gỗ lớn và các loài động vật hoang dã.

- Với ngân sách bổ sung từ ABD, HP PFES đang xây dựng khung giám sát và đánh giá cho chi trả môi trường rừng tại TT Huế và Quảng Nam; thực hiện thí điểm các công cụ để hoàn chỉnh khung giám sát đánh giá nhằm giúp thực hiện tốt hơn việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại đây.

- HP PFES/ REDD+ hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng ý tưởng dự án nhằm thúc đẩy nhanh chương trình REDD+ tại Việt Nam.

 

Đóng góp
Đóng góp