Mời thầu hoạt động: Xây dựng phóng sự truyền thông và phát sóng chương trình trên truyền hình | WWF

Mời thầu hoạt động: Xây dựng phóng sự truyền thông và phát sóng chương trình trên truyền hình

Posted on 11 May 2017
THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH
 
WWF-Việt Nam, Văn phòng Hà Nội kính mời Quý Công ty tham gia chào giá cạnh tranh gói dịch vụ “Xây dựng phóng sự truyền thông và phát sóng chương trình trên truyền hình” với chi tiết nằm trong “Điều khoản tham chiếu - ToR” được gửi kèm theo thư mời này, tóm tắt như sau:
 
1.Chi tiết các hạng mục:
 
Xây dựng 03 đề cương phóng sự truyền thông về VPA/FLEGT cho các nhóm đối tượng là Doanh nghiệp và các hộ gia đình. Yêu cầu: Đề cương nêu bật được nhưng yêu cầu/quy định của VPA/FLEGT hiện Chính phủ đang đàm phán và đi đến ký kết hiệp định trong năm 2017.

Quay phim hiện trường và xây dựng phóng sự. Yêu cầu: Các đoạn phim hiện trường sẽ được quay trực tiếp từ các Doanh nghiệp gỗ cũng như các hộ gia đình bị ảnh hưởng tại các tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Bình Định (nếu cần thiết), đảm bảo có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan.

Xây dựng phóng sự truyền thông. Yêu cầu: 03 phóng sự mỗi phóng sự từ 07-10 phút.

Phát sóng trên truyền hình. Yêu cầu: 03 chương trình được phát sóng trên chương trình truyền hình được nhiều công chúng quan tâm.

Tài liệu hóa và bàn giao phóng sự cho WWF-Việt Nam. Yêu cầu: Bàn giao đĩa ghi lại các phóng sự và B roll không kèm âm thanh. 
2. Địa điểm, thời gian:
 
Địa điểm thực hiện: Các tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu cần thiết có thể thực hiện thêm tại tỉnh Bình Định

Thời gian thực hiện: từ tháng 05-06/2017 
3. Giá chào cạnh tranh cho gói sản phẩm:
 
Đồng tiền: Đồng Việt Nam

Giá đã bao gồm VAT và các chi phí liên quan đến xây dựng chương trình, quay phim, hoàn thiện chương trình và phát sóng trên truyền hình.

Báo giá không bao gồm ăn ở đi lại tại hiện trường cho các phóng viên đi thu thập thông tin và quay phim.

Báo giá được làm theo mẫu gửi kèm thư mời này (Mục số 7) 
Các yêu cầu cho gói sản phẩm:
 
Các dịch vụ trong gói phải đảm bảo chất lượng, số lượng và theo đúng yêu cẩu của WWF-Việt Nam; và

Cung cấp đầy đủ hợp đồng, thanh lý hợp đồng và hoá đơn Giá trị gia tăng (VAT) theo đúng quy định của Pháp luật. 
4. Tiến độ công việc:
 
05/2017: Ký hợp đồng giữa WWF và Đơn vị cung cấp dịch vụ

05/2017: Thiết kế, biên tập chương trình (WWF và Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trách)

05/2017: Sản xuất video đầu tiên và phát song trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trách)

06/2017: Sản xuất video thứ 2 và phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng. (Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trách)

06/2017: Sản xuất video thứ 3 và phát song trên các phương tiện thông tin đại chúng. (Đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trách)

06/2017: Kết thúc hợp đồng giữa WWF và Đơn vị cung cấp dịch vụ 
5. Nhiệm vụ của đơn vị cung cấp:
 
Các thủ tục giấy tờ/chứng từ liên quan đến dịch vụ phải tuân thủ theo quy định về tài chính của WWF-Việt Nam theo sự hướng dẫn của cán bộ dự án;

Thanh toán các khoản chi phí liên quan đến chương trình theo quy định của nhà nước và phù hợp với quy định về tài chính của WWF Việt Nam; và

Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ. 
6. Yêu cầu về năng lực của đơn vị cung cấp:
 
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện ít nhất trong 05 năm;

Có hồ sơ và giấy phép kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật;

Nộp thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của nhà nước một cách đầy đủ;

Có đội ngũ cán bộ có chuyên môn về xây dựng kịch bản, quay phim, xây dựng phóng sự truyền hình;

Có khả năng liên kết với các chương trình truyền hình địa phương để phát sóng chương trình trên truyền hình

Có trụ sở công ty/văn phòng đai diện ở Miền Nam nói chung và ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương là một lợi thế;

Đã từng phối hợp với WWF-Việt Nam tổ chức các sự kiện tương tự và hoàn thành xuất sắc công việc là một lợi thế; và

Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và chủ động. 
7. Biểu mẫu báo giá dịch vụ: gồm Nội dung công việc/ Dịch vụ, ĐVT, Số lượng, Đơn giá (VNĐ), Thành tiền (VNĐ), Tổng tiền (VNĐ)
 
8. Hồ sơ báo giá bao gồm:
 
Hồ sơ công ty

Thư ngỏ/ Thư chấp thuận tham gia chào giá

Báo giá dịch vụ (theo biểu mẫu ở mục 7) 
Hồ sơ Báo giá phải được dán kín và niêm phong gửi theo đường Bưu điện/Chuyển phát nhanh tới Tổ chức WWF-Việt Nam trước 17h30 ngày 25/05/2017 theo địa chỉ:
 
Người nhận: Lê Thị Thu – Cán bộ Hành chính
Tổ chức WWF-Việt Nam –D13, Làng Quốc Tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 37193049 Fax: 04 37193048
 
Đóng góp
Đóng góp