WWF cần tuyển tư vấn về chính sách lâm nghiệp & nâng cao năng lực | WWF

WWF cần tuyển tư vấn về chính sách lâm nghiệp & nâng cao năng lực

Posted on 21 August 2019
Đảm bảo tăng cường chuỗi cung mây hợp pháp, đáp ứng thị trường quốc tế, nhân rộng, chia sẻ các kinh nghiệm FSC rừng trồng keo thực hiện thành công bởi WWF ở Trung Trường Sơn một cách hiệu quả, WWF đang cần tuyển một tư vấn về chính sách lâm nghiệp và nâng cao năng lực.

Tư vấn về Chính sách Lâm nghiệp và Nâng cao Năng lực sẽ hỗ trợ các tác nhân trong chuỗi đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững, hợp pháp, đạt tiêu chuẩn quốc tế của gỗ keo và sợi tự nhiên (mây) về các chính sách liên quan đến lâm nghiệp, bảo tồn và phát triển trong khuôn khổ Dự án hợp tác IKEA-WWF Pha 6 “Tăng cường sản lâm sản có trách nhiệm ở khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông” (Dự án SBARP).

Thông tin chi tiết về công việc, xin xem trong file đính kèm.

Hồ sơ xin gửi qua email tới các địa chỉ bên dưới trước ngày 29 tháng 8 năm 2019 
dong.levan@wwf.org.vn 
vu.nguyen@wwf.org.vn 
trang.huynhdieu@wwf.org.vn
Đóng góp
Đóng góp