Liên hệ với chúng tôi | WWF

Liên hệ với chúng tôi

WWF-Việt Nam
Số 6, Ngõ 18, Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
+84 24 3719 3049
+84 24 3719 3048 
wwfvietnam@wwf.org.vn
Find us on Facebook
 
Ts. Văn Ngọc Thịnh 
Giám đốc Quốc gia
Tel: +84 24 37193049 Ext: 110
Fax: +84 24 37193048
Email: thinh.vanngoc@wwf.org.vn
 
Ts. Benjamin Rawson
Giám đốc Bảo tồn và Phát triển Chương trình
Tel: 84 24 37193049 Ext: 143
Fax: 84 24 37193048
Email: ben.rawson@wwf.org.vn
 
Phạm Minh Thảo
Quản lý Chương trình Hợp tác Công chúng
Tel: 84 24 37193049 Ext: 141
Fax: 84 24 37193048
Email: thao.phamminh@wwf.org.vn 
 
 
Nguyễn Thanh Nga 
Giám đốc Chương trình Hợp tác Doanh nghiệp
Tel: +84 28 39321873
Fax: +84 28 39321874
Email: nga.nguyenthanh@wwf.org.vn
 
Hoàng Việt 
Điều phối viên Chương trình Biến đổi Khí hậu
Tel: 84 24 37193049 Ext: 156
Fax: 84 24 37193048
Email: viet.hoang@wwf.org.vn
Nguyễn Diệu Thuý 
Điều phối viên Chương trình Đại dương 
Tel: 84 24 37193049 Ext: 142
Fax: 84 24 37193048
Email: thuy.nguyendieu@wwf.org.vn
 
Huỳnh Quốc Tịnh 
Điều phối viên Chương trình Nuôi trồng Thuỷ sản Bền vững
Tel: +84 292 3872 123
Fax: +84 292 3872 123
Email: tinh.huynhquoc@wwf.org.vn
 
Phạm Cẩm Nhung 
Điều phối viên Chương trình Năng lượng Bền vững
Tel: +84 24 37193049 Ext: 154
Fax: +84 24 37193048
Email: nhung.phamcam@wwf.org.vn
 
Denise Stilley
Trưởng phòng Truyền thông và Chiến dịch
Tel: +84 24 37193049
Fax: +84 24 37193048
Email: denise.stilley@wwf.org.vn
Trịnh Thị Long
Điều phối viên Chương trình Nước 
Tel: +84 28 39321873
Fax: +84 28 39321874 
Email: long.trinhthi@wwf.org.vn