Liên hệ với chúng tôi | WWF

Liên hệ với chúng tôi

WWF-Việt Nam
Số 6, Ngõ 18, Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
+84 4 3719 3049
+84 4 3719 3048 
wwfvietnam@wwf.org.vn
Find us on Facebook
 
Hoàng Việt 
Điều phối viên chương trinh Biến đổi Khí hậu
Tel: 84 4 37193049 Ext: 156
Fax: 84 4 37193048
Email: viet.hoang@wwf.org.vn
Nguyễn Diệu Thuý 
Điều phối viên Chương trình Đại dương 
Tel: 844 37193049 Ext: 142
Fax: 84 4 37193048
Email: thuy.nguyendieu@wwf.org.vn
 
Huỳnh Quốc Tịnh 
Điều phối viên chương trình Nuôi trồng Thuỷ sản
Tel: 0710 3872 123
Fax: 0710 3872 123
Email: tinh.huynhquoc@wwf.org.vn
 
Nguyễn Thanh Nga 
Trưởng phòng hỗ trợ thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp
Tel: 84 8 39321873
Fax:84 8 39321874
Email: nga.nguyenthanh@wwf.org.vn
 
Phạm Cẩm Nhung 
Điều phối viên Chương trình Năng lượng Bền vững
Tel: 84 4 37193049 Ext: 154
Fax: 84 4 37193048
Email: nhung.phamcam@wwf.org.vn
 

John Farrington

Điều phối viên Chương trình Bảo tồn Động vật Hoang dã

Tel: +84 4 37193049

Fax: +84 4 37193048

Email: john.farrington@wwf.org.vn

Nguyễn Anh Quốc

Điều phối viên Chương trình Rừng

Tel: +84 235 3810 735 

Fax: +84 235 3810 735 

Email: quoc.nguyenanh@wwf.org.vn

Trịnh Thị Long

Điều phối viên Chương trình Nước 

Tel: +84 28 39321873

Fax: +84 28 39321874 

Email: long.trinhthi@wwf.org.vn

Ts. Benjamin Rawson

Giám đốc Bảo tồn và Phát triển Chương trình

Tel: 844 37193049 Ext: 143

Fax: 84 4 37193048

Email: ben.rawson@wwf.org.vn

Ts. Văn Ngọc Thịnh 

Giám đốc Quốc gia

Tel: 844 37193049 Ext: 110

Fax: 84 4 37193048

Email: thinh.vanngoc@wwf.org.vn