Liên hệ với chúng tôi | WWF

Liên hệ với chúng tôi

WWF-Việt Nam
Số 6, Ngõ 18, Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội
+84 4 3719 3049
+84 4 3719 3048 
wwfvietnam@wwfgreatermekong.org
Find us on Facebook
 

Bảo tồn cảnh quan đa dạng sinh học

Lương Việt Hùng (Mr.)
Quản lý hợp phần nâng cao năng lực khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế - Dự án Carbi
Tel: 0543 887 341
Fax: 0543 887 323
Email: hung.luongviet@wwfgreatermekong.org

Bảo tồn loài đặc hữu

Nguyễn Quang Hoà Anh (Mr.)
Điều phối viên về Loài, khu vực Trung Trường Sơn
Tel: 0543 887 341
Fax: 0543 887 323
Email: anh.nguyenquanghoa@wwfgreatermekong.org

Bảo tồn đất ngập nước

Hoàng Việt (Mr.)
Điều phối viên chương trinh Nước ngọt và biến đổi khí hậu
Tel: 84 4 37193049
Fax: 84 4 37193048
Email: viet.hoang@wwfgreatermekong.org

Chương trình Thuỷ sản bền vững

Nguyễn Diệu Thuý (Ms.)
Quản lý dự án, Khai thác thủy sản bền vững
Tel: 844 37193049 Ext: 142
Fax: 84 4 37193048
Email: thuy.nguyendieu@wwfgreatermekong.org
 

Nuôi trồng Thuỷ sản có trách nhiệm

Huỳnh Quốc Tịnh (Mr.)
Quản lý dự án về Tôm
Tel: 0710 3872 123
Fax: 0710 3872 123
Email: tinh.huynhquoc@wwfgreatermekong.org
 

Phát triển du lịch sinh thái

Mạc Tuyết Nga (Ms.)
Quản lý dự án về du lịch sinh thái
Tel: 844 37193049 Ext: 153
Fax: 84 4 37193048
Email: nga.mactuyet@wwfgreatermekong.org
 

Ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã

Nguyễn Đào Ngọc Vân  (Ms.)
Quản lý dự án, USFWS – YOK DON
Tel: 844 37193049 Ext: 159
Fax: 84 4 37193048
Email: van.nguyendaongoc@wwfgreatermekong.org
 

Phát triển năng lượng bền vững

Phạm Cẩm Nhung (Ms.)
Quản lý dự án phát triển năng lượng bền vững
Tel: 84 4 37193049 Ext: 154
Fax: 84 4 37193048
Email: nhung.phamcam@wwfgreatermekong.org
 

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Hoàng Việt (Mr.)
Điều phối viên chương trinh Nước ngọt và biến đổi khí hậu
Tel: 84 4 37193049 Ext: 156
Fax: 84 4 37193048
Email: viet.hoang@wwfgreatermekong.org

Chiến dịch Giờ Trái Đất

Nguyễn Thuý Quỳnh (Ms.)
Trưởng phòng truyền thông
Tel: 844 37193049 Ext: 126
Fax: 84 4 37193048
Email: quynh.nguyenthuy@wwfgreatermekong.org

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Nguyễn Thanh Nga (Ms.)
Trưởng phòng hỗ trợ thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp
Tel: 84 8 39321873
Fax:84 8 39321874
Email: nga.nguyenthanh@wwfgreatermekong.org
 

Chương trình Nông Lâm Bền Vững

Phạm Minh Thảo (Ms.)
Điều phối viên phát triển chương trình
Tel: 844 37193049 Ext: 141
Fax: 84 4 37193048
Email: thao.phamminh@wwfgreatermekong.org

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN

Katherine Birch (Ms.)
Quản lý chương trình phát triển
Tel: 844 37193049 Ext: 141
Fax: 84 4 37193048
Email: katherine.birch@wwfgreatermekong.org