Đóng góp | WWF

WWF là một trong những Tổ chức Phi Chính phủ về bảo tồn được đánh giá cao nhất, với hơn 5 triệu người ủng hộ và một mạng lưới toàn cầu đang hoạt động trên hơn 100 Quốc gia.
Sứ mệnh của WWF là ngăn chặn sự xuống cấp của môi trường tự nhiên trên Trái Đất và xây dựng một tương lai trong đó con người sống hài hòa với thiên nhiên, thông qua bảo tồn đa dạng sinh học của thế giới, đảm bảo việc sử dụng bền vững nguồn tài nguyên tái tạo, và khuyến khích giảm thiểu ô nhiễm và tiêu thụ lãng phí
.

BẠN CẦN HỖ TRỢ THÔNG TIN?


Hãy liên hệ với chúng tôi:
Địa chỉ:         D13 Làng Quốc tế Thăng Long, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email:           act.now@wwf.panda.org
Điện thoại:   + 84 4 3791 3049, Máy lẻ. 130
Fax:             + 84 4 3791 3048
 
Đóng góp
Đóng góp