Hợp tác Doanh nghiệp tại Việt Nam | WWF

Hợp tác Doanh nghiệp tại Việt Nam

FSC logo na dreve, ktoré pochádza z lesov obhospodarovaných podľa prísnych ekologických a ... rel=
FSC logo painted on sustainable harvested logs. Uzachi forest, Oaxaca, Mexico
© N.C. Turner / WWF
Nhân loại hiện đang sử dụng nhiều hơn 1,5 lần so với khả năng sinh thái của Trái Đất.
Dân số thế giới đang phát triển với tốc độ vượt quá giới hạn sinh thái của hành tinh. Các doanh nghiệp, là động lực chính của nền kinh tế toàn cầu và có ảnh hưởng mạnh mẽ, có trách nhiệm lẫn khả năng đảm bảo tính bền vững của tài nguyên thiên nhiên và các hệ sinh thái.

Graph: Our demand for ecological resources are more than 1.5 the Earth can provide

Do đó, WWF hợp tác cùng các công ty trên toàn cầu - từ những tập đoàn lớn sản xuất hàng tiêu dùng cho đến các ngân hàng hàng đầu - nhằm giúp:

1. Giảm các tác động sinh thái

2. Khuyến khích các ngành và thị trường chuyển đổi theo hướng các giải pháp bền vững

3. Chuyển hướng dòng tài chính để hỗ trợ bảo tồn và quản lý bền vững hệ sinh thái

4. Thúc đẩy các thay đổi cần thiết về chính sách nhằm đảm bảo một tương lai bền vững


Do vậy, WWF-Việt Nam luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng các doanh nghiệp, chung tay thực hiện các dự án nhằm bảo vệ các hệ sinh thái và tăng cường phát triển bền vững tại Việt Nam.

Các phương thức hợp tác giữa WWF và Doanh nghiệp

Nhìn chung, WWF hợp tác với các doanh nghiệp trong ba mảng chính

1.      Thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, sản xuất bền vững

WWF hỗ trợ các công ty cải thiện các quy trình hoạt động, sản xuất, nhằm đạt được tính bền vững trong các lĩnh vực khác nhau: quản lý nguồn nước, quản lý nuôi trồng thuỷ sản, quản lý tài nguyên rừng, sử dụng tài nguyên hiệu quà, cùng nhiều lĩnh vực khác.

2.       Truyền thông và các hoạt động nâng cao nhận thức

Phối hợp tổ chức các chiến dịch với các công ty, WWF nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về các vấn đề môi trường nổi bật và khuyến khích họ cùng hành động để giải quyết những vấn đề này.

3.       Hoạt động gây quỹ

Thông qua mối quan hệ song phương với các công ty, WWF gây quỹ cho việc bảo tồn các loài và hệ sinh thái bị đe doạ, đồng thời cải thiện đời sống và sinh kế của cộng đồng địa phương tại các vùng sinh thái.

Các nguyên tắc trong Hợp tác Doanh nghiệp

Cách thức WWF làm việc cùng các doanh nghiệp dựa trên tinh thần xây dựng và cùng tìm kiếm giải pháp, đảm bảo tính hợp tác về phương pháp, nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, và nâng tầm về tiêu chí. 

Các nguyên tắc của WWF khi hợp tác cùng Doanh nghiệp gồm:

1. Kết quả hoạt động mang tính cụ thể và có thể đánh giá, phục vụ mục tiêu bảo tồn

2. Tính minh bạch

3. Quyền bình luận công cộng
Đóng góp
Đóng góp