Sáng kiến Tài chính đa phương ra mắt tại Singapore nhằm thúc đẩy tài chính bền vững | WWF

Sáng kiến Tài chính đa phương ra mắt tại Singapore nhằm thúc đẩy tài chính bền vững

Posted on 21 January 2019
Sustainable Forest Finance
© wwf
Singapore, ngày 21 tháng 1 năm 2019 – Ngày hôm nay, Sáng kiến Tài chính Bền vững châu Á (ASFI) chính thức đi ra mắt, với mục tiêu hướng đầu tư tài chính khu vực châu Á đạt được các kết quả bền vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Với phương thức hoạt động như một diễn đàn đa phương, trong đó WWF đóng vai trò là thư ký, ASFI tập hợp các tổ chức tài chính, học viện, và các tổ chức khoa học để hỗ trợ cho các tổ chức tài chính có trụ sở tại Singapore hiểu sâu hơn về các kiến thức tài chính bền vững.

Ngành tài chính có vai trò chủ chốt trong việc xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững và có khả tự năng phục hồi cao. Thông qua tầm ảnh hưởng của mình, ngành có thể hướng các công ty thực hiện hoặc đầu tư vào các dự án phát triển bền vững. Trong vai trò của mình, ASFI có thể thúc đẩy sự chia sẻ giữa các sáng kiến tài chính bền vững quốc gia khác trong khu vực. 

“Quan hệ hợp tác và các hành động tập thể là yếu tố quan trọng để đạt được sự phát triển bền vững. Với sự công nhận trên toàn cầu về vai trò của ngành tài chính trong việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững, Bộ Môi trường và Nguồn nước (MEWR) và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) hoan nghênh sự ra đời của ASFI và tin rằng sáng kiến này sẽ giúp ngành tài chính  hoàn thành được vai trò của mình nhanh hơn tại Singapore và trong khu vực”.
 
Tài chính bền vững là một đòn bảy quan trọng để giải quyết tính dễ tổn thương ngày càng gia tăng trong khu vực do tác động của biến đổi khí hậu, suy thoái đất và hệ sinh thái biển, các vấn đề về quyền lao động và quyền con người và các rủi ro về nguồn nước. Sự dịch chuyển sang nền kinh tế bền vững sẽ đem lại cơ hội đầu tư cho riêng châu Á, từ nay tới 2030, khoảng 5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Để hỗ trợ ngành tài chính điều hướng các rủi ro và cơ hội này, ASFI được thành lập nhằm thúc đẩy nhanh quá trình tích hợp các nguyên tắc về Môi trường, Xã hội và Quản trị (MT, XH & QT) vào trong các quyết định về tài chính, đồng thời đảm bảo rằng việc này sẽ dẫn tới các kết quả có thể đo lường và phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) và Thoả thuận Khí hậu Paris. 

Tài chính Bền vững hiện là một trong những vấn đề nghị sự được ưu tiên tại Việt Nam khi mà ngành tài chính đóng vai trò cốt yếu trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh bền vững của các ngành kinh tế trọng yếu như gạo, hải sản, năng lượng, v.v. Nhằm thiết lập một nền kinh tế xanh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra Chỉ thị số 3, ngày 24/03/2015, theo đó khuyến khích Tăng trưởng Tín dụng Xanh và đẩy mạnh quản lý rủi ro về xã hội và môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. WWF-Việt Nam hiện đang hợp tác với các đối tác trong nước bao gồm Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhằm hỗ trợ các ngân hàng tích hợp các tiêu chuẩn về xã hội và môi trường trong các hoạt động tài chính, đồng thời hướng dẫn các ngân hàng công bố đầy đủ các tiến trình của mình. 

Tiến sỹ Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc Quốc gia của WWF-Việt Nam phát biểu: “Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc thực hiện các nguyên tắc về tài chính bền vững, tuy nhiên ngành tài chính vẫn có  thể làm nhiều hơn nữa, trong tầm tay của mình, để thúc đẩy phát triển bền vững nhằm đạt được các kết quả tích cực về môi trường, xã hội và kinh tế. AFSI là một sáng kiến quan trọng, tạo ra một diễn đàn tốt để hỗ trợ các tổ chức tài chính tại Việt Nam thực hiện được mục tiêu Thoả thuận Khí hậu Paris và các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ vào năm 2030.”
Tham gia vào sáng kiến ASFI, nhiều tổ chức – dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển bền vững và tài chính bền vững – sẽ cùng hợp tác để tạo ra nhóm Đối tác Tri thức nhằm  mang tới những cách nhìn và phương pháp sáng tạo. Quan trọng hơn nữa, Nhóm đối tác Tri thức sẽ phát triển những công cụ, thực hiện nghiên cứu và xây dựng các khung làm việc mới nhất cho ngành tài chính bền vững, đồng thời sẽ hỗ trợ các tổ chức tài chính áp dụng các điều này. Qua đó, ASFI có thể hỗ trợ các tổ chức tài chính thực hiện được các cam kết của mình đối với các sáng kiến toàn cầu như Nguyên tắc Đầu tư có trách nhiệm, Nguyên tắc Ngân hàng có trách nhiệm, Mục tiêu dựa vào Khoa học và Nhóm đặc nhiệm về Tiết lộ tài chính liên quan tới Khí hậu. 
 
ASFI cũng sẽ làm việc với Nhóm Tư vấn – Hiệp hội Ngành Tài chính Singapore  để đưa ra những hướng dẫn chiến lược, đảm bảo rằng các hoạt động của ASFI vẫn phù hợp và liên quan tới các ưu tiên và sự phát triển của ngành. 
 
ASFI sẽ dựa vào những thành quả hiện có để xây dựng một hệ sinh thái cho tài chính bền vững tại châu Á. Tại Singapore, các thành quả này bao gồm Hướng dẫn về Tài chính có Trách nhiệm của ngành ngân hàng, các yêu cầu niêm yết báo cáo bền vững của SGX đối các công ty; thông báo về Chương trình Trái phiếu Xanh của MAS và vai trò sáng lập viên đối với Mạng lưới Ngân hàng và Giám sát viên Trung ương đối với việc Xanh hoá Hệ thống Tài chính, và tiếp tục hỗ trợ xây dựng năng lực cho các thành viên. 
 
“Các đối tác Tri thức của ASFI mong muốn được làm việc cùng với các tổ chức tài chính để có thể thúc đẩy tài chính bền vững phát triển hơn trong khu vực, đồng thời tạo ra những phải pháp thiết thực nhằm nâng cao sự tự phục hồi và phát triển nền kinh tế tương lai.” Bà Jeanne Stampe, Giám đốc Tài chính và Hàng hóa châu Á của WWF chia sẻ thêm. 
 
Các tổ chức tài chính của các quốc gia ASEAN, trong đó có các ngân hàng Việt Nam, có thể tận dụng các dữ liệu mà ASFI cung cấp, qua đó, họ có thể có những công cụ và kiến thức phù hợp để quản lý tốt hơn các rủi ro và cơ hội liên quan tới khí hậu, đồng thời cập nhật thường xuyên về các hoạt động, nghiên cứu và công cụ sẵn có. Các cá nhân của các tổ chức tài chính tại Việt Nam có thể đăng ký quyền truy cập vào hệ thống thông tin dữ liệu trên website của ASFI. 

Thông tin về ASFI:

Thư ký:
WWF-Singapore

Đối tác Tri thức:
 • Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC)
 • CDP
 • Centre for Governance Institutions, and Organizations, National University of Singapore (NUS)
 • Global Canopy
 • Oxford Sustainable Finance Programme, University of Oxford
 • Sustainable Earth Office, Nanyang Technological University (NTU)
 • UNEP Finance Initiative (UNEP FI)
 • World Resources Institute (WRI)
 • World Wide Fund for Nature (WWF)
 • 2° Investing Initiative

Nhóm tư vấn:
 • Institute of Banking and Finance (IBF)
 • Investment Management Association Singapore (IMAS) 
 • Life Insurance Association Singapore (LIA)
 
ASFI tập trung vào 6 lĩnh vực sau: 
 • Các tiêu chuẩn – ASFI sẽ chia sẻ kiến thức và cập nhật về những tiêu chuẩn và chứng chỉ đáng tin cậy nhất để các tổ chức tài chính có thể sử dụng nhằm thúc đẩy sự minh bạch và cải thiện tính bền vững của doanh nghiệp. 
 • Các giải pháp Tài chính Xanh – thông qua hợp tác với các tổ chức tài chính tiến bộ, ASFI sẽ hỗ trợ phát triển các giải pháp tài chính sáng tạo mà có thể mang lại kết quả tích cực rõ ràng về mặt tài chính, môi trường và xã hội. 
 • Công cụ & Nghiên cứu – ASFI sẽ phát triển nghiên cứu và đưa ra hướng dẫn thực tế về hàng loạt công cụ và nguồn tài liệu sẵn có nhằm giải quyết các vấn đề thiếu hụt dữ liệu và hiểu biết chuyên sâu về rủi ro MT & XH. ASFI cũng sẽ điều phối sự tham gia và thu nhận phản hồi từ các tổ chức tài chính Singapore trong việc phát triển các công cụ và kế hoạch hoạt động quốc tế để cân nhắc các yếu tố liên quan tới châu Á. 
 • Quy định & Hướng dẫn – ASFI sẽ cung cấp hiểu biết chuyên sâu về bối cảnh quản lý toàn cầu và những ảnh hưởng của nó tới châu Á, đồng thời điều phối các đối thoại về hướng dẫn hỗ trợ ngành. 
 • Đánh giá và Xây dựng Năng lực – thông qua các buổi hội thảo và đào tạo, ASFI mong muốn sẽ nâng cao hiểu biết của các Tổ chức Tài chính về các vấn đề MT & XH, chia sẻ các phương pháp thành công điển hình, và hỗ trợ họ trong việc áp dụng các công cụ hoặc phát triển các chính sách và khung kế hoạch nội bộ trong quản lý các hoạt động về MT, XH & QT. 
 • Cam kết – ASFI sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các Nguyên tắc Quản lý của Singapore thông qua cung cấp các phân tích và dữ liệu chuyên sâu về các vấn đề MT & XH và điều phối sự hợp tác giữa các nhà đầu tư để phát triển các chiến lược hợp tác hiệu quả. ASFI cũng sẽ hỗ trợ các ngân hàng hiểu được mong muốn của các nhà đầu tư trong một số ngành nhất định. 

Thành viên:
Hiện nay, việc tham gia vào ASFI không mất phí và các tổ chức tài chính không phải trả tiền để tham gia các sự kiện, nghiên cứu, mạng lưới của ASFI. Các cá nhân của các tổ chức tài chính có thể đăng ký tham gia tại www.asfi.asia.
Sustainable Forest Finance
© wwf Enlarge
Đóng góp
Đóng góp