Việt Nam sẵn sàng cho vòng đàm phán cuối VPA/FLEGT | WWF

Việt Nam sẵn sàng cho vòng đàm phán cuối VPA/FLEGT

Posted on 30 June 2016
Gỗ thành phẩm tại công ty Cẩm Hà, Đà Nẵng / Final wood products produced by Cam Ha company, Da Nang
© Bình Nguyễn / WWF-Việt Nam
Chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã cơ bản đàm phán xong các nội dung quan trọng của Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (FLEGT), và dự tính kết thúc đàm phán vào tháng 11 năm 2016.
 
Đàm phán VPA/FLEGT bắt đầu thực hiện từ tháng 11 năm 2010. Bên cạnh khối lượng lớn các nội dung cần đàm phán, tiến trình này bị kéo dài do tồn tại những khác biệt giữa Việt Nam và EU trong một số vấn đề liên quan đến việc xác minh nguồn gốc gỗ nhập khẩu và quy trình cấp phép FLEGT. Tuy vậy, với quyết tâm và nỗ lực của các bên tham gia, Việt Nam và EU, đến thời điểm này, đã có những giải pháp cho những khác biệt để đi đến thống nhất các nội dung trên.
 
Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng đoàn đàm phán cấp cao của Việt Nam cho biết, kết thúc phiên đàm phán cấp cao lần thứ 5, hai bên cơ bản đã đạt được tiến triển quan trọng nhất đối với các vấn đề mấu chốt của Hiệp định. “Phiên đàm phán cấp cao lần thứ 5 cũng đã chuẩn bị cơ sở nền tảng cho việc kết thúc đàm phán Hiệp định theo tinh thần mà lãnh đạo cao cấp hai bên đã tuyên bố,” ông Tuấn được dẫn lời.
 
Về quy trình cấp phép FLEGT, hai bên nhất trí áp dụng phương pháp xác minh cấp phép FLEGT cho các doanh nghiệp gỗ có đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường EU dựa trên hệ thống phân loại doanh nghiệp. Nếu cấp phép theo lô hàng sẽ mất nhiều thời gian, chi phí tốn kém và đòi hỏi nguồn lực lớn để thực hiện. Trong khi đó, hệ thống phân loại doanh nghiệp sẽ khuyến kích các doanh nghiệp làm ăn chân chính, và hạn chế các doanh nghiệp không tuân thủ. Khi hệ thống này được xây dựng và vận hành, tiến trình cấp phép sẽ trở nên thuận lợi, giảm thời gian và chi phí..Cách tiếp cận này sẽ giúp cơ quan chức năng tiến hành cấp phép cho doanh nghiệp được thuận lợi, đáp ứng được tiêu chí đảm bảo nguồn gốc gỗ hợp pháp.
 
Để thực hiện việc này, Dự án sẽ hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng đề án phân loại doanh nghiệp, tập huấn về hệ thống phân loại doanh nghiệp cho các hiệp hội và các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Dự án đã tổ chức các hội thảo tham vấn, diễn đàn để tập hợp các ý kiến đóng góp từ các bên liên quan như cộng đồng, doanh nghiệp. Các ý kiến đã được gửi cho đoàn đàm phán của Việt Nam sử dụng trong quá trình đàm phán.
 
Trong thời gian vừa qua, Dự án đã tích cực hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp trong tiến trình đàm phán đưa ra các giải pháp, các khuyến nghị nhằm xác minh tính hợp pháp của nguồn gốc gỗ từ các nguồn khác nhau cũng như các giải pháp cho quy trình cấp phép FLEGT. Đây là bước chuẩn bị cần thiết cho phiên đàm phán cấp cao mà tại đó lãnh đạo của hai bên sẽ xem xét để đi đến thống nhất và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong lần đàm phán cuối cùng này.
Gỗ thành phẩm tại công ty Cẩm Hà, Đà Nẵng / Final wood products produced by Cam Ha company, Da Nang
© Bình Nguyễn / WWF-Việt Nam Enlarge
Đóng góp
Đóng góp