Lĩnh vực hoạt động | WWF

Lĩnh vực hoạt động

 rel=
WWF-Vietnam Director Tran Minh Hien (right) joined the Hanoi People Committee and the Deputy Prime Minister to commence the one hour energy off activity in Hanoi for Earth Hour 2009.
© WWF-Vietnam
Hiện tại, WWF-Việt Nam đang tập trung vào 4 chiến lược chính:
-Bảo tồn,  duy trì  giá trị đa dạng sinh học của các vùng cảnh quan, thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đối khí hậu.
- Phát triển  thuỷ điện bền vững
- Tăng cường thực thi pháp luật và quản lý các khu bảo tồn.
- Đảm bảo quản lý nguồn tài chính hợp lý bền vững
 
Các hoạt động của WWF-Việt Nam chủ yếu được thực hiện tại ba vùng cảnh quan: Trung Trường Sơn, Nam Trường Sơn và đồng bằng Sông Cửu Long.
 
Cùng với các đối tác, các nhà tài trợ, WWF đã và đang hành động trong nhiều lĩnh vực để  bảo tồn các vùng cảnh quan và các loài vật quý hiếm của Việt Nam, thực hiện các biện pháp bảo vệ các khu vực dễ bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu, hỗ trợ sinh kế cho người dân sống quanh các khu bảo tồn. Ngoài ra, WWF cũng tập trung đưa ra các sáng kiến và giải pháp  nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình sản xuất bền vững nông, lâm, ngư nghiệp, hội nhập với thị trường quốc tế.