Rùa biển – loài sinh vật cổ đại của đại dương | WWF

Rùa biển – loài sinh vật cổ đại của đại dương

 rel=
Đồi mồi, một trong năm loài rùa biển của Việt Nam
© WWF
Trong hơn 100 triệu năm qua, rùa biển phân bố với số lượng lớn trên khắp các đại dương, đóng vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái biển và ven bờ. Tuy nhiên, trong vòng 200 năm trở lại đây, các hoạt động của con người đã đe doạ tới sự sống còn của loài thú cổ đại dương này.
 
Hiện nay có tất cả 7 loài rùa biển và các loài này đều nằm trong phụ lục I của CITES (Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp) – những loài được bảo vệ, cấm săn bắt và buôn bán. Ba trong số 7 loài này được liệt kê là loài cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ của IUCN.

Các mối đe doạ đối với rùa biển

Rùa biển có khả năng sinh sản rất lớn. Rùa cái có thể đẻ hàng trăm quả trứng trong một mùa sinh sản. Tuy nhiên, theo ước tính trung bình, cứ 1.000 rùa con được sinh ra, chỉ có 1 cá thể có thể sống sót đến lúc trưởng thành. Nguyên nhân này mang yếu tố tự nhiên như rùa con bị cua, cáo, và chim ăn thịt khi chúng vừa rời ổ để ra biển, hoặc khi tới vùng nước nông, nhiều cá thể rùa con bị các loài cá khác ăn thịt.
 
Tuy nhiên, sự suy giảm mạnh mẽ quần thể của rùa trong vòng 200 năm qua có sự tác động rất lớn của con người. Những nguyên nhân chính là:
 
 • Suy giảm và mất sinh cảnh;
 • Săn bắt và buôn bán rùa biển bất hợp pháp;
 • Đánh bắt không chủ ý;
 • Ô nhiễm môi trường nước;
 • Thiên địch và các loài ngoại lai;
 • Biến đổi khí hậu.

WWF-Việt Nam đang làm gì để cứu rùa biển?

Rùa biển được coi là một trong những loài được ưu tiên bảo vệ của WWF. Trong nhiều năm qua, trên toàn thế giới, WWF đã có nhiều sáng kiến và chương trình để bảo tồn và phục hồi quần thể các loài rùa biển.
 
Tại Việt Nam, WWF đã triển khai nhiều dự án trực tiếp bảo vệ sinh cảnh và quần thể loài rùa biển, nâng cao nhận thức cho người dân và năng lực cho các cán bộ quản lý. Kể từ năm 2003, WWF đã hợp tác cùng các Vườn Quốc gia (VQG) và Khu bảo tồn (KBT) Biển bao gồm: VQG Côn Đảo, VQG Núi Chúa, KBT Biển Phú Quốc.
 
Hiện nay, WWF tiếp tục các dự án giảm thiểu nguy cơ đánh bắt rùa không chủ ý bằng các công cụ đánh bắt cá mới.
 

Các Loài Rùa Biển tại Việt Nam

 
	© WWF
Có 5 loài rùa biển tại vùng biển nước ta
 1. Vích (Chelonia mydas)
 2. Đồi mồi (Eretmochelys imbricata)
 3. Quản đồng (Caretta caretta)
 4. Rùa da (Dermochelys coriaces)
 5. Đồi mồi dứa (Lepichochelys olivacea)
Cả 5 loài này đều được đưa vào sách Đỏ Việt Nam. Bốn loài trong số đó đã từng sinh sản, riêng Quản đồng chỉ kiếm ăn không sinh sản, tại vùng biển Việt Nam.