Du lịch sinh thái - hỗ trợ hiệu quả cho bảo tồn | WWF

Du lịch sinh thái - hỗ trợ hiệu quả cho bảo tồn

Du lịch sinh thái đang dần được quan tâm phát triển trong các khu bảo tồn nhằm mang lại lợi ích đáng kể cho cộng đồng địa phương cũng như đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn. Tuy nhiên, nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan và đa dạng sinh học trong các khu bảo tồn là điều khó tránh khỏi nếu không được quản lý hiệu quả. Trước những cơ hội và thách thức này, dự án Phát triển Du lịch thái trong và xung quanh các khu bảo tồn ở Việt Nam do Cơ quan phát triển Quốc tế Đan Mạch hỗ trợ thông qua WWF-Đan Mạch phối hợp với WWF-Việt Nam đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam phê duyệt cho giai đoạn 2009-2014.

Các đối tác chính của dự án gồm có Vụ bảo tồn thiên nhiên và các VQG Cát Tiên, Bidoup-Núi Bà. Một trong những mục tiêu chính của dự án là thí điểm xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở VQG Cát Tiên (một trong những khu Dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận và cũng được ghi danh trong danh sách RAMSAR của thế giới nhưng đang phải gánh chịu nhiều áp lực từ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên không bền vững). Ngoài ra, dự án cũng tập trung xây dựng năng lực cho cán bộ cũng như hỗ trợ xây dựng sản phẩm và quảng bá du lịch sinh thái cho Vườn. Một mục tiêu vô cùng quan trọng khác là xây dựng các văn bản hướng dẫn và chính sách giúp góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho việc phát triển du lịch sinh thái trong các khu rừng đặc dụng nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với cảnh quan và đa dạng sinh học.

Với sự ủng hộ mạnh mẽ và tích cực của Chính phủ và các bên liên quan, dự án đã đạt được một số kết quả đáng kể ban đầu:
  1. Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở VQG Cát Tiên với tâm điểm là Nhà Dài truyền thống của cộng đồng thiểu số Châu Mạ, S'tiêng.
  2. Lồng ghép Du lịch sinh thái vào quá trình lập kế hoạch phát tiển cấp xã, huyện và tỉnh với sự tham gia tích cực của các bên liên quan ở VQG Cát Tiên.
  3. Xây dựng năng lực cho cán bộ Vườn Quốc gia và người dân địa phương tham gia các hoạt động du lịch ở VQG Cát Tiên và Bidoup-Núi Bà.
  4. Phối hợp với Chương trình xây dựng năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ, xây dựng sổ tay hướng dẫn Du lịch cộng đồng
  5. Phối hợp với Tổng cục Du lịch xây dựng Bộ tiêu chí và quy trình chứng nhận du lịch trách nhiệm đối với các doanh nghiệp lữ hành và đã được phê duyệt.
  6. Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng dự thảo Thông tư quy định phát triển du lịch sinh thái trong các khu rừng đặc dụng.
Trong đó, việc xây dựng quan hệ đối tác doanh nghiệp-cộng đồng-vườn quốc gia được đánh giá là một kết quả hết sức quan trọng góp phần đảm bảo tính bền vững cho dự án. Cụ thể ở VQG Cát Tiên hiện nay có doanh nghiệp Caphex phối hợp với cộng đồng địa phương phát triển các hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng rất hiệu quả đã mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho cộng đồng và Vườn Quốc gia. Ở VQG Bidoup-Núi Bà cũng có công ty lữ hành Wildtour phối hợp xây dựng và quảng bá các sản phẩm du lịch nhằm tạo việc làm ổn định cho cộng đồng địa phương đồng thời giảm phụ thuộc vào tài nguyên rừng.
 
 
	© WWF-Việt Nam
Người dân tộc địa phương làm việc tại khu du lịch Nhà Dài - Tà Lài, Cát Tiên
© WWF-Việt Nam
 
	© WWF-Vietnam
Bà Trần Minh Hiền, giám đốc WWF-Việt Nam trao quà tặng cho ông K'Yếu, đại diện người dân Tà Lài thực hiện dự án năm 2012/ Ms. Tran Minh Hien, Director of WWF-Vietnam, gave a present to Mr. K'Yeu, representative of Ta Lai community.
© WWF-Vietnam