Khai thác thuỷ sản bền vững | WWF

Khai thác thuỷ sản bền vững

Hơn 70% diện tích bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi nước, tạo nên môi trường sinh sống cho hàng ngàn loài sinh vật khác nhau. Rất nhiều loài trong số đó đang bị đe dọa bởi hoạt động đánh bắt quá mức của con người. Để bảo tồn sự đa dạng sinh học trong tương lai nơi con người có thể sống hòa hợp với thiên nhiên, WWF tích cực đẩy mạnh việc phát triển khai thác thủy sản bền vững thông qua các sáng kiến của mạng lưới toàn cầu như Sáng kiến Khai thác thông minh (Smart Fishing Initiative) và Sáng kiến Thay đổi thị trường (Market Transformation Initiative).

Sáng kiến Khai thác thông minh

Hoạt động khai thác thủy sản trên toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, với những công cụ khai thác ngày càng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sự ưu tiên hiệu quả về mặt kinh tế trong việc khai thác đang làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản toàn cầu. Với Sáng kiến Khai thác thông minh, WWF tập trung vào việc thúc đẩy khai thác thủy sản có trách nhiệm, sử dụng các công cụ khai thác làm giảm thiểu tác động đến các sinh cảnh và các loài đang bị đe dọa, bảo tồn nguồn tài nguyên phục vụ đời sống con người.

Sáng kiến Thay đổi thị trường

WWF thực hiện chương trình hỗ trợ các nghề cá phát triển bền vững bằng cách tiếp cận và gây ảnh hưởng tới ngành công nghiệp thủy sản toàn cầu. Với Sáng kiến Thay đổi thị trường, WWF tập trung vào thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm được khai thác, nuôi trồng có trách nhiệm, cụ thể là các sản phẩm đạt được chứng nhận của Hội đồng Quản lý biển (MSC) và Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC). Bên cạnh đó sản phẩm thuỷ sản chưa nhận được chứng nhận MSC hoặc ASC nhưng đang trong quá trình nỗ lực cải thiện (Fisheries/Aquaculture Improvement Project FIP/AIP) để đạt được các tiêu chuẩn MSC/ASC, cũng sẽ được ủng hộ.

Liên hệ với chúng tôi

Nguyễn Diệu Thuý (Ms.)
Điều phối viên Chương trình Biển 
Tel: 84 24 37193049 Ext: 142
Fax: 84 24 37193048
Email: thuy.nguyendieu@wwf.org.vn 
 
	© WWF
Đồi mồi, một trong năm loài rùa biển của Việt Nam
© WWF

Các hoạt động chính của WWF-Việt Nam

Sáng kiến khai thác thông minh 
 • Sử dụng các công cụ khai thác làm giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái và các loài đang bị đe dọa.
 • Làm việc với ngư dân nghề câu cá ngừ đại dương, khuyến khích việc cứu hộ rùa bị mắc câu, sử dụng lưỡi câu vòng để giảm tác động đến rùa biển, truyền thông về bảo vệ rùa biển, thú biển, cá mập và bảo vệ con non của các sinh vật bị khai thác (cá ngừ).
 • Khuyến khích ngư dân sử dụng mắt lưới to hơn trong nghề bẫy ghẹ xanh ở Kiên Giang nhằm giúp cho ghẹ nhỏ có thể thoát ra, từ đó duy trì quần thể ghẹ tốt hơn. Tìm hiểu thêm về khai thác ghẹ bền vững tại đây.

 Chương trình Quan sát viên trên tàu câu cá ngừ:
 • Tập huấn về cứu hộ rùa biển.
 • Phân phát dụng cụ cứu hộ rùa biển cho ngư dân, tổ chức cho ngư dân trao đổi về việc sử dụng lưỡi câu vòng, đưa ngư dân tham gia diễn đàn khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về khai thác thủy sản bền vững.
 • Cử quan sát viên đi trên tàu ngư dân thực hiện quan sát ảnh hưởng của nghề câu tới rùa biển và các loài được bảo vệ khác đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân cứu hộ rùa biển.

 Sáng kiến thay đổi thị trường
 • Thúc đẩy khai thác thủy sản bền vững thông qua tiếp cận từ thị trường (nhãn chứng nhận MSC).
 • Thúc đẩy liên kết chuỗi trong sản xuất thủy sản theo hướng phát triển bền vững.
 • Nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng trong nước về việc sử dụng sản phẩm thủy sản xanh, giảm cầu đối với các sản phẩm bị khai thác không bền vững.
 
	© WWF-Việt Nam
© WWF-Việt Nam

Chứng nhận MSC

 
	© msc.org
Chứng nhận MSC được cấp cho các sản phẩm hải sản khai thác từ tự nhiên thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Đảm bảo quần thể nguồn lợi bền vững
 2. Giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hệ sinh thái
 3. Có hệ thống quản lý tốt

Tìm hiểu thêm về chứng nhận MSC