Phát triển năng lượng bền vững | WWF

Phát triển năng lượng bền vững


Chúng ta đang sống trong một thế giới phức tạp và không ngừng thay đổi: các vấn đề về tăng dân số, phát triển kinh tế và tiêu dùng đang tạo ra áp lực phát triển không bền vững lên môi trường tự nhiên và khả năng phục hồi của các hệ sinh thái trên hành tinh chúng ta.
 
Hoạt động về bảo tồn và phát triển có mục tiêu khác nhau nhưng cùng tập trung vào giải quyết các nguyên nhân như quản lý yếu, tăng nhu cầu tiêu dùng do phát triển kinh tế và thay đổi về dân số.

Liên hệ với chúng tôi

Phạm Thị Cẩm Nhung
Điều phối viên Chương trình Năng lượng Bền vững 
Tel: +84 24 37193049 Ext: 154
Fax: +84 24 37193048
Email: nhung.phamcam@wwf.org.vn 

WWF làm gì để phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam ?


Dự án Giảm thiểu Carbon (LCD) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (Danida) hỗ trợ được WWF-Việt Nam xây dựng và thực hiện từ năm 2012 cũng với các mục tiêu như trên. Dự án nhằm thúc đẩy các chính sách liên quan đến phát triển năng lượng bền vững, tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội và các bên liên quan và hỗ trợ các giải pháp năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo ở cấp cộng đồng.
 
Cho đến nay, dự án LCD đã đạt được một số thành tựu như sau:
  • Thành công trong thành lập và mở rộng Liên minh Năng lượng (VSEA) với các bên liên quan và trong việc huy động các nguồn tài trợ cho các hoạt động về năng lượng của Liên Minh.
  • Hỗ trợ và vận động các chính sách liên quan đến năng lượng với các bên liên quan để thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam.
  • Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức xã hội như Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cơ quan truyền thông như Đài truyền hình, các cơ quan báo chí để lan tỏa thông điệp của dự án LCD và lợi ích về nhiều mặt của năng lượng bền vững ở cấp trung ương và địa phương thông qua các hoạt động truyển thông như các cuộc thi về năng lượng, triển lãm, diễn đàn và các chuyến thăm quan học tập...
  • Thu hút sự tham gia của các công ty tư nhân tại địa phương trong việc tăng cường sử dụng năng lượng bền vững. Dự án đã bước đầu tạo được sự kết nối chặt chẽ giữa dự án - nhà quản lý (Sở Công Thương/Trung tâm Tư vấn CN&TKNL TT Huế) - doanh nghiệp - người tiêu dùng sản phẩm thông qua việc lồng ghép hoạt động trưng bày triển lãm công nghệ năng lượng bền vững vào trong các hội chợ thương mại.
  • Triển khai các mô hình năng lượng bền vững tại địa phương như mô hình bếp cải tiến, hầm biogas công nghệ mới bằng nhựa composite và nhựa tái chế HDPE, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời và động cơ điện trong nuôi tôm. Hiệu quả của các mô hình thí điểm đang được đánh giá cao vì giảm thiểu phát thải carbon, nâng cao thu nhập và sử dụng hiệu quả hơn các tài nguyên thiên nhiên. 
Dự án LCD kết thúc các hoạt động vào tháng 12/2014 và đang chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo 2015-2018. Mục tiêu chính trong giai đoạn tới vẫn tập trung nâng cao vai trò các tổ chức xã hội ở cấp quốc gia và địa phương trong việc phát triển năng lượng ở Việt Nam, cụ thể như sau:
  • Các quyết định về quy hoạch và phát triển năng lượng và quá trình ra quyết định được tham vấn đầy đủ với các tổ chức xã hội ở cấp quốc gia và địa phương.
  • Các nhóm xã hội ở cấp quốc gia và địa phương được tăng cường và tích cực tham gia vào quá trình qui hoạch, ra quyết định và xây dựng chính sách liên quan đến phát triển năng lượng. Các giải pháp về năng lượng bền vững, đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được áp dụng thử nghiệm và nhân rộng với sự hỗ trợ tích cực các tổ chức xã hội, doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng.

Nhiệm vụ của WWF trong lĩnh vực phát triển năng lượng bền vững

 
	© WWF-Việt Nam
Nhiệm vụ của WWF, một trong những tổ chức bảo tồn hàng đầu trên thế giới là đóng góp cho một tương lai được phát triển bền vững. Công việc của WWF phần lớn là gây ảnh hưởng và thay đổi hành vi người dân, hỗ trợ chính sách, tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, hỗ trợ và áp dụng kĩ thuật thân thiện với với môi trường, các mô hình bền vững để hướng tới việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Việc thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững được coi là một trong những cách tiếp cận nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu về bảo tồn và phát triển bền vững.
 
	© WWF-Việt Nam
Hệ thống máy làm bún sử dụng nước nóng từ năng lượng mặt trời của gia đình chị Bùi Thị Sáu ở Thôn Ô Sa, Quảng Vân, Quảng Điền, Thành phố Huế
© WWF-Việt Nam