Viễn cảnh ngành năng lượng tại vùng Mê Công | WWF

Viễn cảnh ngành năng lượng tại vùng Mê Công

Hiện nay, khoảng 50 triệu người dân Miến Điện, Campuchia và Lào không được sử dụng nguồn điện đảm bảo  tại vùng Mê Công mở rộng (gồm các nước Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia và Lào), nơi vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thuỷ điện, khí đốt và than đá. Các quốc gia này  đều có kế hoạch phát triển năng lượng chỉ dựa vào thuỷ điện cỡ lớn và than đá, hoặc cả hai.
 
Tuy nhiên những quốc gia nói trên cũng có thể trở thành những nước đi đầu trong phát triển năng lượng sạch, tái tạo. Các nguồn năng lượng tái tạo như mặt trời, gió, địa nhiệt, sinh khối và năng lượng đại dương rất phong phú, có cơ hội đi tắt đón đầu và nắm bắt được những công nghệ tốt nhất hiện nay. Nhưng thời gian tới, nếu các quốc gia vẫn lựa chọn nhiên liệu hóa thạch, thủy điện không bền vững, năng lượng hạt nhân rủi ro và tốn kém thì vùng sông Mekong sẽ bị trói buộc vào công nghệ lạc hậu  gây ô nhiễm.
 
Đến năm 2050, về mặt kỹ thuật, các nguồn năng lượng tái tạo hoàn toàn có thể đáp ứng 100% nhu cầu điện tại vùng Mekong. Đó không chỉ là giải pháp mà một tương lai về 100% năng lượng tái tạo là hoàn toàn khả thi. Chúng ta có thể tiến hành những bước cụ thể từ hôm nay để biến điều này thành hiện thực
 

Câu hỏi đăt ra là Tới năm 2050, liệu khu vực này có thể xây dựng được ngành năng lượng an toàn và bền vững bằng cách thay thế các kế hoạch chỉ dựa vào nhiên liệu than đá gây ô nhiễm, năng lượng hạt nhân và thuỷ điện cỡ lớn bằng hệ thống năng lượng hiệu quả từ các nguồn tái tạo, sạch và bất tận? 

 
Trong bối cảnh như vậy, WWF phối hợp cùng với công ty tư vấn Úc Tập đoàn Năng lưuợng Thông minh (IES), thực hiện dự án Nghiên cứu về Viễn cảnh ngành điện cho thấy một tương lai khác là hoàn toàn khả thi, nơi kết hợp các nguồn năng lượng tái tạo có thể gần như đáp ứng nhu cầu về điện tại khu vực vào năm 2050. Báo cáo được hoàn thành với sự hỗ trợ của Tổ chức MAVA Foundation và Cơ quan Phát triển Đan Mạch (DANIDA).
 

Liên hệ với chúng tôi

Phạm Thị Cẩm Nhung (Ms.)
Điều phối viên Chương trình Năng lượng Bền vững
Tel: +84 24 37193049 Ext: 154
Fax: +84 24 37193048
Email: nhung.phamcam@wwf.org.vn 

Trong tương lai, năng lượng tái tạo sẽ rẻ hơn nhiều so với than đá và năng lượng hạt nhân. Tại một số nước vùng Mê Công, năng lượng mặt trời đã rẻ hơn nhiên liệu than đá và theo thời gian sẽ ngày càng rẻ hơn.
 

 
	© Adam Oswell / WWF