WWF-Việt Nam: Mời nộp hồ sơ Thầu Thiết kế và gia công 22.000 túi lưới đi chợ dùng nhiều lần

Posted on 23 July 2021

(Gian hạn gói thầu) Số hiệu gói thầu: 69.21 Tên Gói thầu : Thiết kế và gia công 22.000 túi lưới đi chợ dùng nhiều lần
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) trân trọng kính mời các nhà thầu nộp Hồ sơ thầu (HST) gói thầu Thiết kế và gia công 22.000 túi lưới đi chợ dùng nhiều lần
 
Thông tin chi tiết về gói thầu và các hướng dẫn về hồ sơ quan tâm được cung cấp tại Hồ sơ Mời quan tâm đính kèm.
 
CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM:
1. HST được nộp qua email đến địa chỉ procurement@wwf.org.vn, và ghi rõ tiêu đề email là “HST-[tên nhà thầu]-GT số 69.21 “Thiết kế và gia công 22.000 túi lưới đi chợ dùng nhiều lần”. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.
2. Nhà thầu cũng có thể nộp trực tiếp HST đến địa chỉ của Bên Mời thầu. HST được nộp trong một phong bì dán kín, bên ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ Thầu, [tên Tư vấn], Gói thầu số 69.21 “Thiết kế và gia công 22.000 túi lưới đi chợ dùng nhiều lần - KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ".
Địa chỉ nhận HST như sau:

Phòng Mua sắm - Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam
Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 
Lưu ý: Tư vấn chọn một trong hai cách thức nộp Hồ sơ Quan tâm. WWF-Việt Nam khuyến khích Tư vấn nộp Hồ sơ quan tâm qua email để giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm in ấn trên giấy.

Hạn nộp hồ sơ:                     10:00 ngày 29 tháng 7 năm 2021