Ứng dụng Hệ thống Giám sát Quản trị Rừng (FGMS)

Posted on 12 November 2021

Sổ tay hướng dẫn sử dụng
Dự án Voices for Mekong Forests (V4MF) do Ủy ban Châu Âu tài trợ, được triển khai hoạt động tại 5 nước là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Tại Việt Nam, V4MF triển khai thí điểm Hệ thống giám sát quản trị rừng (FGMS) tại tỉnh Quảng Nam với 4 huyện được chọn là Phước Sơn, Nam Trà My, Tây Giang và Nam Giang với mục tiêu tới năm 2021, các tổ chức ngoài công lập (NSAs) được trao quyền và hợp tác tham gia giám sát, đánh giá và có các hành động phù hợp để tăng cường hệ thống quản trị rừng, đặc biệt liên quan tới việc thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT và REDD+, và tham gia một cách hiệu quả vào các quá trình chính sách lâm nghiệp. Nhằm đạt được mục tiêu này, V4MF đã xây dựng bộ chỉ số giám sát Hiệu quả quản trị rừng (FGMS) để giúp cho các tổ chức ngoài công lập thực hiện hoạt động giám sát và đánh giá định kỳ hàng năm.
 
Để việc thu thập dữ liệu cũng như xử lý thống kê dữ liệu đảm bảo được tính đồng nhất với độ chính xác cao, tiết kiệm thời gian và dễ dàng sử dụng. Dự án V4MF đã phát triển một ứng dụng ArcGISsurvey123 (Hay còn gọi là ứng dụng FGMS) có thể cài đặt và sử dụng cả trên máy tính lẫn thiết bị điện tử di động giúp các NSAs thực hiện việc thu thập thông tin trên hiện trường một cách dễ dàng. Sổ tay hướng dẫn ứng dụng FGMS đã chi tiết hoá, giúp người dùng hiểu rõ về hệ thống giám sát quản trị rừng, hiểu rõ về ứng dụng FGMS và quan trọng hơn hết, giúp người dùng thực hành chính xác các bước thực hiện khi sử dụng ứng dụng FGMS để thu thập và xử lý thông tin. Ứng dụng này sẽ được chuyển giao cho các tổ chức ngoài công lập và các trường đại học sử dụng và đưa vào thực hành giảng dạy cho sinh viên.
Sổ tay hướng dẫn ứng dụng FGMS giúp người dùng hiểu rõ về hệ thống giám sát quản trị rừng.
© WWF-Việt Nam