WWF Việt Nam: Thông báo mời chào giá - Xe ô tô thu gom rác

Posted on March, 21 2022

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam thông báo gia hạn thời hạn nhận Hồ sơ chào giá cung cấp gói thầu “Cung cấp xe ô tô thu gom rác”.

Thông tin chi tiết về công việc và các hướng dẫn về Hồ sơ chào giá được cung cấp tại thư mời chào giá đính kèm

CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ CHÀO GIÁ:

Báo giá chính thức được ký tên và đóng dấu bởi doanh nghiệp, và các tài liệu gửi kèm như hình ảnh, thông số kỹ thuật của thàng hóa sẽ được gửi qua thư điện tử đến các địa chỉ email sau: long.trinhthi@wwf.org.vnprocurement@wwf.org.vn. Tiêu đề email phải ghi rõ: "Báo giá xe thu gom rác-Cà Mau"
                                   
Thời hạn nộp báo giá được gia hạn đến  15:00 Giờ, ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Báo giá và các tài liệu gửi kèm nộp muộn sẽ không được chấp nhận.