WWF-Việt Nam: Thông báo mời chào giá - Nội thất văn phòng & Thiết bị điều hòa

Posted on 05 May 2022

Tender Ref.: FY22/1294
Địa điểm: Văn phòng WWF Hà Nội (Số 04, ngõ 18 đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

WWF-Việt Nam trân trọng kính mời các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá cung cấp “Nội thất văn phòng và thiết bị điều hòa”.

Thông tin chi tiết về công việc và các hướng dẫn về Hồ sơ chào giá được cung cấp tại Yêu cầu chào giá và hồ sơ liên quan đính kèm

CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ CHÀO GIÁ:

Báo giá chính thức được ký tên và đóng dấu bởi doanh nghiệp, và các tài liệu gửi kèm như hình ảnh vật liệu chính, thông số kỹ thuật của thiết bị sẽ được gửi qua thư điện tử đến các địa chỉ email sau: chu.buidinh@wwf.org.vn; cc: procurement@wwf.org.vn                    
 
Thời hạn nộp báo giá: 17:00 (ICT), ngày 12 tháng 5 năm 2022.