WWF- VIỆT NAM - MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM: DỊCH VỤ TƯ VẤN

Posted on 10 May 2022

Số hiệu gói thầu: FY22-1242 BCA; Tên gói thầu:“Quy hoạch chi tiết vườn thực vật Vườn Quốc Gia Bidoup-Núi Bà".
WWF-Viet Nam trân trọng kính mời các công ty tư vấn trong nước/tổ chức nghiên cứu (gọi chung là Tư vấn) quan tâm và đủ năng lực nộp hồ sơ quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện gói hoạt động "Quy hoạch chi tiết vườn thực vật Vườn Quốc Gia Bidoup-Núi Bà".
 
Tư vấn đủ điều kiện như được định nghĩa trong Điều khoản Tiêu chuẩn USAID M6 - Chính sách Mua sắm cho các Tổ chức ngoài Hoa Kỳ. Mã địa lý 937 áp dụng cho dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học của USAID. Để biết thêm thông tin chi tiết về Mã địa lý 937, vui lòng tham khảo: 
ADS Chapter 310: Source and Nationality Requirements for Procurement of Commodities and Services Financed by USAID | U.S. Agency for International Development
 
Thông tin chi tiết về gói hoạt động trong file Mời hồ sơ quan tâm đính kèm.

Các thức nộp hồ sơ:

Tư vấn quan tâm gói thầu này được khuyến khích sử dụng các biểu mẫu đính kèm (Hồ sơ đề xuất) để xây dựng Đề xuất của mình. Các thành phần tối thiểu của Đề xuất như sau:

1. Thư đệ trình Đề xuất có chữ kí của người có thẩm quyền;
2. Sơ yếu lý lịch của (các) chuyên gia chủ chốt với bản tóm tắt kinh nghiệm, dự án, nghiên cứu và trình độ chuyên môn có liên quan;
3. Phương pháp tiếp cận / Đề xuất kỹ thuật để hoàn thành các sản phẩm được giao;
4. Kế hoạch làm việc và thành phần nhóm;
5. Đề xuất tài chính;
6. Hồ sơ công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Vui lòng gửi đề xuất điện tử đến hộp thư được chỉ định của WWF-Việt Nam tại minh.lequang@wwf.org.vn  và gam.phamthi@wwf.org.vn . E-mail có tiêu đề là “Ref FY22-1242 BCA- [tên tư vấn] – Nộp hồ sơ đề xuất”.
Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.
Tư vấn cũng có thể gửi hồ sơ quan tâm trực tiếp đến địa chỉ của WWF-Việt Nam. Đề xuất phải được nộp trong một phong bì có dán tem và niêm phong, bên ngoài phải ghi rõ “Ref FY22-1242 BCA- [tên tư vấn] – Nộp hồ sơ đề xuất”-KHÔNG MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ.

Địa chỉ nhận hồ sơ quan tâm như sau:

Bộ phận mua sắm - Bảo tồn Đa dạng Sinh học USAID, WWF-Việt Nam
Địa chỉ: Số 6, Ngõ 18, Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lưu ý: Tư vấn lựa chọn một trong hai phương thức nộp Hồ sơ đề xuất. WWF-Việt Nam khuyến khích các Tư vấn gửi Đề xuất qua email để giảm việc sử dụng các sản phẩm làm từ giấy.

Hạn nộp hồ sơ: muộn nhất vào 11:30 sáng ngày 25 tháng 3 năm 2022 (giờ Hà Nội).