WWF-Việt Nam: Mời nộp đề xuất lần 2- Xây dựng và triển khai áp dụng cơ chế thu phí chất thải rắn cho thành phố Huế

Posted on 29 July 2022

Số hiệu gói thầu: FY23-0063.
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam (do WWF-Na Uy tài trợ) trân trọng kính mời các cá nhân và tổ chức tư vấn có năng lực, nộp hồ sơ đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn: "Xây dựng và triển khai áp dụng thí điểm cơ chế thu phí chất thải rắn bền vững khả thi cho thành phố Huế".

Thông tin chi tiết về công việc và các hướng dẫn về hồ sơ quan tâm được cung cấp tại Thư mời đề xuất đính kèm.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM:

Tư vấn quan tâm nộp Hồ sơ Đề xuất cho WWF-Việt Nam qua email: van.hoangtuong@wwf.org.vn; copy email: procurement@wwf.org.vn, với tiêu đề “FY23-0063- HSĐX- Xây dựng và triển khai áp dụng thí điểm cơ chế thu phí chất thải rắn”. Hồ sơ bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
 
  1. Bản scan/photo Giấy Đăng ký Kinh Doanh hoặc Giấy phép hoạt động, Hồ sơ năng lực;
  2. Danh mục hợp đồng/kinh nghiệm tương tự;
  3. Đề xuất về Phương án và Kế hoạch thực hiện (bao gồm thời gian, nhiệm vụ và kết quả đầu ra) và kế hoạch bố trí nhân sự tham gia vào gói công việc, bao gồm Sơ yếu lý lịch (CVs) của các nhân sự và chuyên gia, tư vấn;
  4. Đề xuất tài chính: kinh phí dựa trên mức phí tư vấn trung bình mỗi ngày và chi phí khác cho các hoạt động được đề cập tại Điều khoản tham chiếu.
Chỉ những hồ sơ trong danh sách rút gọn sẽ được liên hệ. Hạn nhận hồ sơ là 15 giờ 00 ngày 08 tháng 8 năm 2022.