WWF-VIỆT NAM: DỊCH VỤ TƯ VẤN: TRƯỞNG NHÓM KHẢO SÁT CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BẪY TRONG NĂM 2 CHO VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Posted on 03 August 2022

Số hiệu gói thầu: FY23-0053 BCA; Tên gói thầu: "Tư vấn - Trưởng nhóm khảo sát cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học và bẫy trong năm 2 cho vườn quốc gia Cúc Phương".
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ trân trọng kính mời các tư vấn nộp Hồ sơ Quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn: "Tư vấn - Trưởng nhóm khảo sát cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học và bẫy trong năm 2 cho vườn quốc gia Cúc Phương".

Thông tin chi tiết về công việc được cung cấp tại file điều khoản tham chiếu đính kèm.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM:

Xin vui lòng gửi hồ sơ quan tâm tới WWF-Việt Nam tại địa chỉ email: gam.phamthi@wwf.org.vnduc.dominh@wwf.org.vnminh.vuhoai@wwf.org.vn. Tiêu đề của email được đặt như sau:“HSQT [tên Tư vấn]- FY223-0053/ BCA “Tư vấn - Trưởng nhóm khảo sát cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học và bẫy VQG Cúc Phương"

Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Hoặc:

Tư vấn cũng có thể nộp trực tiếp Hồ sơ quan tâm đến địa chỉ của WWF-Việt Nam. HSQT được nộp trong một phong bì dán kín đóng dấu niêm phong, bên ngoài phong bì ghi rõ “HSQT [tên Tư vấn]- FY223-0053/ BCA “Tư vấn - Trưởng nhóm khảo sát cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học và bẫy VQG Cúc Phương"- KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ".

Bản cứng hồ sơ tới địa chỉ như sau:

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam
Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ quan tâm muộn nhất vào 11:30 sáng (Giờ Hà Nội-ICT)  ngày 12 tháng 8 năm 2022.

Lưu ý: Tư vấn chọn một trong hai cách thức nộp Hồ sơ Quan tâm. WWF-Việt Nam khuyến khích Tư vấn nộp Hồ sơ quan tâm qua email để giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm in ấn trên giấy.