PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ẢNH “ANH HÙNG GIẢM NHỰA” (PLASTIC HEROES)

Posted on 09 September 2022

Sáng ngày 9/9/2022, Dự án Huế - Đô thị Giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam, Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF-Việt Nam) phát động cuộc thi ảnh “Anh hùng giảm nhựa” (Plastic Heroes).
Ô nhiễm rác thải nhựa là một trong những vấn đề đáng quan tâm tại Việt Nam và đang hàng ngày tiềm ẩn những tác động ảnh hưởng lớn tới thiên nhiên và sức khỏe con người. Cuộc thi ảnh “Anh hùng giảm nhựa" sẽ là sân chơi để cộng đồng yêu môi trường được tự do chia sẻ những trải nghiệm chân thật và những hình ảnh, câu chuyện có ý nghĩa đến việc thay đổi hành vi sử dụng nhựa, nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và giảm thiểu rác nhựa.

Thông qua những bức ảnh về các nhân vật đời thường có ảnh hưởng tích cực trong việc giảm thiểu rác thải nhựa và phân loại rác tại nguồn, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu để sử dụng trong hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại thành phố Huế nói riêng và Việt Nam nói chung. 

Cuộc thi dành cho đối tượng dự thi là các cá nhân không giới hạn độ tuổi, tổ chức, doanh nghiệp sinh sống trên địa bàn Việt Nam. Với nhiều giải thưởng hấp dẫn, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 9/9/2022 đến 12h00 ngày 23/9/2022.

Để biết thêm chi tiết về cuộc thi, vui lòng xem thể lệ chi tiết tại Link
Hoặc liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Ngự Giao - Cán bộ dự án qua Email giao.nguyenngu@wwf.org.vn.
 
Cuộc thi ảnh Anh hùng giảm nhựa
© WWF-Việt Nam