WWF-VIỆT NAM: MỜI NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH BỀN VỮNG VÀ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CHI TIẾT BA CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TẠI VQG BIDOUP NÚI BÀ_FY23-0531 BCA

Posted on 23 November 2022

Số hiệu gói thầu: FY23-0531 BCA; Tên gói thầu: "Xây dựng chiến lược tài chính bền vững và lộ trình phát triển chi tiết ba cơ chế tài chính tại VQG Bidoup Núi Bà".
WWF-Việt Nam, Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ trân trọng kính mời các tư vấn nộp Hồ sơ Quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn:"Xây dựng chiến lược tài chính bền vững và lộ trình phát triển chi tiết ba cơ chế tài chính tại VQG Bidoup Núi Bà".

Thông tin chi tiết về công việc xem tại file Điều khoản tham chiếu đính kèm

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Xin vui lòng gửi hồ sơ quan tâm tới WWF-Viet Nam tại địa chỉ email: gam.phamthi@wwf.org.vn; cc: duc.dominh@wwf.org.vn minh.lequang@wwf.org.vnnhan.nguyencam@wwf.org.vn. Tiêu đề của email được đặt như sau: "HSĐX[tên Tư vấn]- FY23-0531 BCA -Xây dựng chiến lược tài chính bền vững và lộ trình phát triển chi tiết ba cơ chế tài chính tại VQG Bidoup Núi Bà"

Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

Hoặc:

Tư vấn cũng có thể nộp trực tiếp Hồ sơ quan tâm đến địa chỉ của WWF-Việt Nam. HSQT được nộp trong một phong bì dán kín đóng dấu niêm phong, bên ngoài phong bì ghi rõ: "HSĐX [tên Tư vấn]- FY23-0531 BCA-Xây dựng chiến lược tài chính bền vững và lộ trình phát triển chi tiết ba cơ chế tài chính tại VQG Bidoup Núi Bà- KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ".

Bản cứng hồ sơ tới địa chỉ như sau:

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam
Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ quan tâm muộn nhất vào 11:30 (Giờ Hà Nội-ICT)  ngày 7 tháng 12 năm 2022.

Lưu ý: Tư vấn chọn một trong hai cách thức nộp Hồ sơ Quan tâm. WWF-Việt Nam khuyến khích Tư vấn nộp Hồ sơ quan tâm qua email để giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm in ấn trên giấy.