WWF-Việt Nam: Mời nộp đề xuất - Xây dựng tài liệu và tập huấn thực thi pháp luật về nhận dạng ngà voi và kiểm soát nạn buôn bán ĐVHD bất hợp pháp (Gia hạn nộp đề xuất)

Posted on 16 January 2023

Dự án: "Giảm cầu ngà voi".
WWF-Việt Nam, Dự án “Giảm cầu ngà voi“ được tài trợ từ Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thông qua WWF-Đức cần tìm kiếm chuyên gia tư vấn cá nhân với các vị trí như sau:
  • 01 chuyên gia tư vấn về bảo tồn và nhận dạng Động vật hoang dã (ĐVHD): Phối hợp với 01 chuyên gia tư vấn về pháp lý thanh tra do WWF bố trí, xây dựng tài liệu và tập huấn cho lực lượng thực thi pháp luật liên ngành cấp tỉnh về nhận dạng loài (chú trọng vào nhận dạng các sản phẩm chế tác từ ngà voi); chống buôn bán bất hợp pháp ĐVHD, đặc biệt là ngà voi và các sản phẩm từ ngà voi.
  • 01 chuyên gia tư vấn về pháp lý thanh tra, thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo tồn loài: Phối hợp với 01 chuyên gia tư vấn về bảo tồn và nhận dạng loài ĐVHD, xây dựng tài liệu và tập huấn cho lực lượng thực thi pháp luật liên ngành cấp tỉnh về nhận dạng loài (chú trọng vào nhận dạng các sản phẩm chế tác từ ngà voi); chống buôn bán bất hợp pháp ĐVHD, đặc biệt là ngà voi và các sản phẩm từ ngà voi. 
 
Thông tin chi tiết về công việc được trình bày tại Điều khoản tham chiếu đính kèm thông báo này.
 
HƯỚNG DẪN NỘP ĐỀ XUẤT:

Chuyên gia tư vấn quan tâm nộp Hồ sơ Đề xuất cho WWF-Việt Nam qua email: chien.vuongquoc@wwf.org.vn; copy email: anh.phamhai@wwf.org.vn và procurement@wwf.org.vn, với tiêu đề: “FY23-0976 -[tên đầy đủ của chuyên gia tư vấn]- HSĐX- [tên vị trí đề xuất]”.
 
Hồ sơ bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
  1. Thư đề xuất nêu rõ Vị trí tư vấn đề xuất tham gia;
  2. Sơ yếu lý lịch của tư vấn nêu rõ năng lực, trình độ học vấn và kinh nghiệm liên quan;
  3. Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính, bao gồm các thông tin về: kế hoạch thực hiện, thời gian, thời lượng tư vấn, các kết quả/sản phẩm, mức phí tư vấn đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân;

Hạn nhận hồ sơ cũ là 09 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2023.
Hạn nhận hồ sơ mới là 17 giờ 00 ngày 17 tháng 01 năm 2023.
Chỉ những hồ sơ trong danh sách rút gọn sẽ được WWF-Việt Nam liên hệ.
Dung lượng tối đa của 1 email là 25MB.