WWF hỗ trợ người dân xã A Roàng quản lý và xử lý rác thải đúng cách

Posted on June, 26 2024

Trong thời gian chỉ hơn 1 năm (từ 5/2023 đến 6/2024), hoạt động “Hỗ trợ Quản lý và Xử lý rác thải nhựa trên địa bàn xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” đã được thực hiện hiệu quả với sự tham gia và hưởng ứng tích cực của chính quyền và cộng đồng các thôn. Hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án “Dự trữ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2 (Carbi 2)” do WWF-Việt Nam thực hiện, được tài trợ bởi WWF-Đan Mạch thông qua nguồn ngân sách bổ sung 35.000 Euro từ dự án “Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học vùng cảnh quan Trung Trường Sơn, Việt Nam”.
Xã A Roàng là một trong những xã biên giới nằm lân cận Khu Bảo tồn Sao la với diện tích rừng nguyên sinh lớn và đa dạng sinh học cao, có tiềm năng du lịch văn hoá, cộng đồng và sinh thái. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc sống sinh hoạt và phát triển du lịch không bền vững, xã A Roàng đã gặp phải vấn đề rác thải chưa được xử lý đúng cách, ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái ở vùng hạ lưu. Bài toán được đặt ra là cần phải có một hệ thống quản lý và xử lý rác thải hiệu quả tại địa phương.

Để giải quyết vấn đề này, dự án CarBi 2, với nguồn ngân sách bổ sung, đã cung cấp trang thiết bị, xử lý điểm nóng rác thải, tập huấn, hướng dẫn phân loại rác cho người dân, xây dựng mô hình ủ phân từ rác hữu cơ, tổ chức các hoạt động truyền thông về môi trường và giảm rác nhựa trong trường học và cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở đó, một loạt các hoạt động cũng đã được dự án triển khai nhằm xóa bỏ dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt.

Nâng cao nhận thức và cải thiện khả năng quản lý rác thải để loại bỏ ô nhiễm tại các điểm nóng ở xã A Roàng.
Với sự hướng dẫn của nhóm chuyên gia từ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, thôn A Ka, Ka Roong A Ho và A Roàng 2 là những khu dân cư tiên phong trong việc loại bỏ điểm nóng ô nhiễm chất thải  tại xã A Roàng. Trong suốt ba tháng triển khai, các chuyên gia đã làm việc sâu sát với người dân nhằm tăng cường nhận thức về việc xử lý rác thải đúng cách, giúp lắp đặt thùng rác, thu gom và phân loại rác, thiết kế bảng thông tin và tổ chức hoạt động tại trường học.

Kết quả là dự án đã thu hút 144 người tham gia, thu gom 2.374 kg rác thải, trong đó có 555 kg rác nhựa và 1.819 kg rác còn lại. Hoạt động này đã được đưa tin trên kênh Hue-S như một ví dụ tiêu biểu về bảo vệ môi trường ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ          
Nếu không xử lý đúng cách, rác thải hữu cơ có thể gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Chính vì vậy, việc xử lý rác thải hữu cơ được coi là một trong ba mục tiêu quan trọng của dự án. Đáng mừng thay, dự án đã vận động được sự tham gia của 190 hộ gia đình vào mô hình ủ phân và xử lý tổng cộng hơn 40 tấn rác hữu cơ. Để đạt được kết quả này, các hộ đã được tập huấn về phân loại rác và ủ phân cho các thôn, đào tạo về cách sử dụng phân bón đã ủ, cũng như hướng dẫn kỹ thuật về phân loại rác thải và ủ phân hữu cơ vi sinh. Hai hội thảo cũng đã được tổ chức để đánh giá việc sử dụng phân bón và kỹ thuật cắt tỉa cành với tổng cộng 413 người tham dự.

Xây dựng và vận động ban hành chính sách giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa tại xã A Roàng và hỗ trợ thực hiện các chính sách này
Để tiến tới sự bền vững trong quy trình quản lý và xử lý rác thải thì xây dựng và ban hành chính sách giảm thiểu ô nhiễm rác thải là một hoạt động không thể thiếu. Với sự hỗ trợ của nhóm chuyên gia trong lĩnh vực quản lý rác thải tại thành phố Huế, 7 tổ tuyên truyền tại 7 thôn thí điểm của xã A Roàng đã được thành lập. Trong đó, các thành viên được tập huấn truyền thông thay đổi hành vi bằng  phương pháp giáo dục hành động; xây dựng và hướng dẫn quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại xã.

Nhờ hỗ trợ của dự án, người dân A Roàng đã có ý thức hơn về bảo vệ môi trường, giúp tình trạng thải rác bừa bãi ra môi trường đến nay đã giảm đáng kể.

Hội thảo Tổng kết hoạt động hỗ trợ quản lý và xử lý rác thải tại A Roàng
Những thành công bước đầu của mô hình quản lý và xử lý rác thải trên địa bàn xã A Roàng đã được chia sẻ tại Hội thảo tổng kết do dự án CarBi 2 phối hợp với UBND Xã A Roàng tổ chức vào ngày 20 tháng 6 vừa qua tại Nhà Du lịch cộng đồng thôn A Roàng 2. Các hoạt động và kết quả của dự án đã được báo cáo và thảo luận tại sự kiện này. Đồng thời dự án cũng đã trao tặng 24 thùng rác cho 7 thôn để tiếp tục duy trì hoạt động phân loại và xử lý rác tại địa phương.

Bà Lê Thuỳ Dung - Đại diện Phòng Tài Nguyên Môi Trường, huyện A Lưới chia sẻ tại Hội thảo: “Dự án Carbi 2 đã hỗ trợ cho xã A Roàng trong việc xoá 13 điểm nóng về rác thải và các hoạt động quản lý, xử lý rác thải. Hiệu quả của hoạt động đã được chứng minh bằng việc người dân trong xã đã có ý thức hơn về bảo vệ môi trường, tình trạng xả rác thải sinh hoạt đã giảm đáng kể, cảnh quan, môi trường ở các thôn bước đầu có cải thiện. Hoạt động đã góp phần xây dựng xã A Roàng sớm trở thành điểm sáng về môi trường và là điểm du lịch sinh thái không rác thải của huyện A Lưới”

Hội thảo có sự tham gia của hơn 50 đại biểu là đại diện của WWF-Việt Nam, UBND Huyện A Lưới, Phòng Tài nguyên môi trường huyện A Lưới, Uỷ ban nhân dân xã A Roàng, đại diện các thôn, đại diện Ban quản lý Khu bảo tồn Sao la, Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới và các hộ gia đình tại xã A Roàng.
Xã A Roàng, huyện A Lưới nhìn từ trên cao
© WWF-Việt Nam / Chăm Team
Người dân xã A Roàng tham gia xoá điểm nóng về rác thải
© Dương Thành Chung
Người dân xã A Roàng được nhận hỗ trợ thùng rác
© WWF-Việt Nam / Chăm Team
Hội thảo tổng kết hoạt động Hỗ trợ quản lý rác thải tại xã A Roàng
© WWF-Việt Nam / Chăm Team