Việt Nam tiếp thêm động lực toàn cầu để xây dựng một thỏa thuận nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa

Posted on 28 June 2021

Việt Nam cùng với 77 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, và Liên minh châu Âu, đưa ra tuyên bố chung về sự cần thiết của một thỏa thuận toàn cầu mới có tính ràng buộc pháp lý về ô nhiễm nhựa, thể hiện quyết tâm thành lập Ủy ban đàm phán liên Chính phủ tại phiên họp tiếp nối lần thứ năm của Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEA 5.2).
Tuyên bố Ngày Đại dương về Ô nhiễm nhựa được đưa ra tại Phiên thảo luận chuyên đề cấp cao của Liên Liên Hợp Quốc, về Mục tiêu Phát triển bền vững 14 (SDG14): Sự sống dưới nước, vào đầu tháng 6, 2021.

Với sự tán thành của Liên minh châu Âu và 78 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, bao gồm Việt Nam, Tuyên bố kêu gọi xây dựng một thỏa thuận toàn cầu mới có tính ràng buộc pháp lý về nhựa, và bày tỏ cam kết cho quyết định tại phiên họp tiếp nối lần thứ năm của Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc vào tháng 2 năm 2022 (UNEA 5.2), về việc thành lập Ủy ban đàm phán liên chính phủ - với mục đích bắt đầu đàm phán hiệp định toàn cầu mới càng sớm càng tốt. Toàn bộ nội dung của Tuyên bố và danh sách các quốc gia đã tán thành có thể xem tại http://plasticdeclaration.aosis.org/

Cần có một thỏa thuận ràng buộc pháp lý mới để giải quyết quy mô toàn cầu và tính chất xuyên biên giới của khủng hoảng ô nhiễm nhựa; và động lực toàn cầu cho việc xây dựng hiệp ước này đang tiếp tục tăng nhanh. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn một nửa số Quốc gia Thành viên Liên Hợp Quốc đã ủng hộ việc thiết lập một thỏa thuận ràng buộc pháp lý mới để giải quyết ô nhiễm nhựa đại dương. Tuyên bố Ngày Đại dương về Ô nhiễm nhựa được đưa ra gần đây đã nhận được sự hưởng ứng nhanh chóng và nhiệt tình của các Quốc gia Thành viên Liên Hợp Quốc, tái khẳng định kỳ vọng của cộng đồng quốc tế đối với UNEA 5.2 trong việc ban hành nhiệm vụ đàm phán cho một thỏa thuận toàn cầu mới.

UNEA 5.2 là thời điểm quyết định trong cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa trên toàn cầu, và các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ràng buộc pháp lý mới phải được khẩn trương khởi động. WWF trân trọng hoan nghênh Việt Nam cùng các quốc gia đã thông qua Tuyên bố ngày Đại dương về Ô nhiễm nhựa và nâng cao thông điệp về tính cấp thiết của vấn đề cũng như cam kết mạnh mẽ cho quyết định thành lập Ủy ban Đàm phán Liên Chính phủ tại UNEA 5.2.

Trong ba năm gần đây, Việt Nam đã từng bước tăng cường các cam kết quốc gia và ủng hộ hợp tác toàn cầu để giải quyết ô nhiễm nhựa. Việt Nam cũng sẽ cùng với Ecuador, Đức và Ghana đồng đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng toàn cầu đầu tiên về ô nhiễm nhựa và rác thải biển vào tháng 9 năm 2021, mang đến một nền tảng để tiếp tục các thảo luận về những yếu tố tiềm năng của một hiệp ước toàn cầu nhằm giải quyết ô nhiễm nhựa.
Cần có một thỏa thuận ràng buộc pháp lý mới để giải quyết quy mô toàn cầu và tính chất xuyên biên giới của khủng hoảng ô nhiễm nhựa.
© WWF / Vincent Kneefel