WWF-Việt Nam: Mời nộp đề xuất_Xây dựng hệ thống giám sát rừng thông minh, tích hợp quản lý đa dạng sinh học và phát thải (HSF)_FY24-1640 BCA

Posted on May, 14 2024

Số hiệu gói thầu:FY24-1640 BCA "Xây dựng hệ thống giám sát rừng thông minh, tích hợp quản lý đa dạng sinh học và phát thải (HSF)"
WWF Việt Nam, dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn " Xây dựng hệ thống giám sát rừng thông minh, tích hợp quản lý đa dạng sinh học và phát thải (HSF)". 
  
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại Hồ sơ mời nộp đề xuất đính kèm

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:

Các nhà thầu được mời nộp hồ sơ thầu qua email. Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất điện tử phải thực hiện theo hướng dẫn sau:
  • Hồ sơ đề xuất sẽ được chia ra làm hai file riêng: Một file là đề xuất kỹ thuật và một file là đề xuất tài chính.
  • Nhà thầu phải đặt mật khẩu cho đề xuất tài chính trước khi gửi đi và lưu giữ mật khẩu này, Trong trường hợp nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật, WWF-Việt Nam sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp mật khẩu để mở đề xuất tài chính .Đơn vị nộp thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu đơn vị quên/ mất mật khẩu, hoặc trường hợp có cung cấp mật khẩu mà không thể mở được hồ sơ thầu.
  • File điện tử phải ở dạng MS word hoặc MS excel hoặc PDF.
  • Vui lòng gửi Hồ sơ dự thầu điện tử tới địa chỉ procurement@wwf.org.vn. Email phải có tiêu đề Ref FY24-1640 BCA_[tên tư vấn]-HXĐX_Xây dựng hệ thống giám sát rừng thông minh, tích hợp quản lý đa dạng sinh học và phát thải”.
Xin lưu ý rằng một Hồ sơ dự thầu được gửi qua email cho WWF-Việt Nam sẽ bị từ chối nếu WWF Việt Nam nhận được hồ sơ đó sau thời điểm đóng thầu. Vì email có thể mất một thời gian để đến nơi sau khi được gửi, đặc biệt là nếu email chứa nhiều thông tin, chúng tôi khuyên tất cả các nhà thầu nên gửi email nộp hồ sơ trước thời hạn.
Kích thước tối đa để gửi hồ sơ điện tử: Kích thước tối đa cho mỗi email mà Bên mời thầu có thể nhận được là 25MB. Tư vấn có thể gửi hơn 01 email với các quy định như trên nếu dung lượng email gửi lớn hơn 25MB và ghi rõ có bao nhiêu email. 
 
 Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu vào đúng hoặc trước: 11:30 sáng (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 05 năm 2024Hồ sơ dự thầu muộn hoặc đề xuất tài chính không được đặt mật khẩu bảo vệ hoặc không được đặt mật khẩu cho đề xuất tài chính sẽ bị từ chối.