WWF-VIỆT NAM: THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH | WWF
WWF-VIỆT NAM: THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

Posted on 11 June 2020

Thư mời báo giá cạnh tranh
Kính gửi: Quý Công ty
WWF-Việt Nam, Văn phòng Hà Nội có trụ sở tại Số 6, Ngõ 18, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội kính mời Quý Công ty tham gia chào giá các dịch vụ sau đây cho năm tài chính FY 21 (từ tháng 7/2020 đến 6/2021) của WWF-Việt Nam:
 
  1. Cung cấp thiết bị điện tử, máy văn phòng
  2. Dịch vụ lưu trú và tổ chức sự kiện
  3. Cung cấp Hộp mực chính hãng
  4. Cung cấp Dịch vụ in ấn
 
Chi tiết yêu cầu đối với từng dịch vụ và yêu cầu về hồ sơ chào giá được nêu tại các Thư mời báo giá đính kèm thư mời này.

Cách nộp hồ sơ chào giá:
 
Quý Công ty vui lòng gửi hồ sơ chào giá trước 3 giờ chiều ngày 22/6/2020 trong phong bì niêm phong dán kín, tiêu đề thư ghi rõ số hiệu, tên dịch vụ quan tâm như đã nêu tại Thư mời báo giá đính kèm theo địa chỉ dưới đây:

Người nhận: Nguyễn Thị Thủy – Cán bộ Hành chính Đấu thầu
Văn phòng WWF-Việt Nam
Số 6, ngõ 18 đường Nguyễn Cơ Thạch
Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 
 
HOẶC nhà thầu có thể gửi hồ sơ chào giá bản điện tử đến hòm thư procurement@wwf.org.vn. Tiêu đề thư ghi rõ số hiệu, tên dịch vụ quan tâm như đã nêu tại Thư mời báo giá đính kèm. Nhà thầu lưu ý dung lượng của file mềm hồ sơ dự thầu không nên vượt quá 25MB.
 
Trân trọng.
 
Một chú voi châu Á
© Richard Barret WWF-UK