WWF-VIỆT NAM: THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH | WWF
WWF-VIỆT NAM: THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

Posted on 01 July 2020

Thư mời báo giá cạnh tranh

 Kính gửi: Quý Công ty

WWF-Việt Nam, Văn phòng Hà Nội có trụ sở tại Số 6, Ngõ 18, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội kính mời Quý Công ty tham gia chào giá dịch vụ tổ chức Chương trình Tham quan đảo Cát Bà cho toàn bộ nhân viên, nội dung cụ thể như sau:
1. Số lượng: 50 người
2. Thời gian: 03 ngày 02 đêm (ngày 06-08/08/2020)
 
Chi tiết yêu cầu đối với dịch vụ được nêu tại các Thư mời báo giá đính kèm thư mời này.

Hồ sơ chào giá bao gồm:
1. Bảng chào giá theo mẫu đính kèm
2. Bản sao đăng kí kinh doanh 

Cách nộp hồ sơ chào giá:
Quý Công ty vui lòng gửi hồ sơ chào giá trước 3 giờ chiều ngày 03/7/2020 trong phong bì niêm phong dán kín, tiêu đề thư ghi rõ "Hồ sơ chào giá Chương trình tham quan đảo Cát Bà" đến địa chỉ dưới đây:

Người nhận: Nguyễn Thị Thủy – Cán bộ Hành chính Đấu thầu
Văn phòng WWF-Việt Nam
Số 6, ngõ 18 đường Nguyễn Cơ Thạch
Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 
 
HOẶC nhà thầu có thể gửi hồ sơ chào giá bản điện tử đến hòm thư procurement@wwf.org.vn. Tiêu đề thư ghi rõ "
"Hồ sơ chào giá Chương trình tham quan đảo Cát Bà". Nhà thầu lưu ý dung lượng của file mềm hồ sơ dự thầu không nên vượt quá 25MB.

Trân trọng.
 

Under the water
© Ashley Morgan - WWF