WWF-Việt Nam: Mời chào giá cung cấp xe ô tô bán tải cho Dự án CarBi II | WWF
WWF-Việt Nam: Mời chào giá cung cấp xe ô tô bán tải cho Dự án CarBi II

Posted on 15 January 2021

Gói thầu số 18.21 - Chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa trong nước
Số hiệu gói thầu:   Ref 18.21
Tên gói thầu:   Cung cấp xe ô tô bán tải cho Dự án Dự trữ các bon và bảo tồn đa dạng sinh học (giai đoạn 2) – Dự án CarBi II

1. Tổ chức World Wild Fund for Nature tại Việt Nam đã nhận khoản tài trợ từ Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMUB) thông qua Ngân hàng Tài thiết Đức (KfW) để thực hiện Dự án Dự trữ các bon và bảo tồn đa dạng sinh học (giai đoạn 2) – Dự án CarBi 2, và dự định sử dụng một phần của khoản tài trợ này chi trả cho hợp đồng cung cấp xe ô tô bán tải cho Dự án CarBi II thuộc gói thầu Ref 18.21.
2. Tổ chức World Wild Fund for Nature tại Việt Nam kính mời các nhà cung cấp tham gia chào giá cho gói thầu Cung cấp xe ô tô bán tải cho Dự án Dự trữ các bon và bảo tồn đa dạng sinh học (giai đoạn 2) – Dự án CarBi II với các yêu cầu về tính năng kỹ thuật và điều kiện thương mại được cung cấp đầy đủ theo tài liệu gửi kèm .
3. Hồ sơ chào giá sẽ được gửi trực tiếp hoặc qua email đến địa chỉ dưới đây vào lúc hoặc trước 15:00 (giờ Việt Nam) vào ngày 08 tháng 02  năm 2021 (gọi là thời hạn nộp Hồ sơ Chào giá). Hồ sơ Chào giá sẽ được mở công khai tại địa chỉ ghi bên dưới vào lúc 15:15 (giờ Việt Nam) ngày 08 tháng 02 năm 2021.
4. Tổ chức World Wild Fund for Nature tại Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí phát sinh nào của nhà cung cấp trong việc chuẩn bị và giao nhận Hồ sơ Chào giá.
5. Địa chỉ và thông tin liên lạc được nhắc đến ở trên là:
Văn phòng đại diện Tổ chức World Wild Fund for Nature tại Việt Nam, số 6 Ngõ 18 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội,
Quốc gia: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số ĐT +84 24 3719 3049
Email: procurement@wwf.org.vn