WWF-Việt Nam: Thông báo Gia hạn Thời hạn nộp Chào Giá Cung cấp Xe Ô tô Bán tải cho Dự án CarBi II

Posted on 05 April 2021

Số hiệu gói thầu: Ref 18.21Tên gói thầu: Cung cấp xe ô tô bán tải cho Dự án Dự trữ các bon và bảo tồn đa dạng sinh học (giai đoạn 2) – Dự án CarBi II
Thông báo Gia hạn Thời hạn nộp Chào giá Cạnh tranh 

1. Tổ chức World Wild Fund for Nature tại Việt Nam đã nhận khoản tài trợ từ Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMUB) thông qua Ngân hàng Tài thiết Đức (KfW) để chi trả cho dự án Dự trữ các bon và bảo tồn đa dạng sinh học (giai đoạn 2) – Dự án CarBi 2, và dự định sử dụng một phần của khoản tài trợ này chi trả cho hợp đồng cung cấp xe ô tô bán tải cho Dự án CarBi II thuộc gói thầu Ref 18.21.
2. Tổ chức World Wild Fund for Nature tại Việt Nam kính mời các nhà cung cấp tham gia chào giá cho gói thầu Cung cấp xe ô tô bán tải cho Dự án Dự trữ các bon và bảo tồn đa dạng sinh học (giai đoạn 2) – Dự án CarBi II với các yêu cầu về tính năng kỹ thuật và điều kiện thương mại được cung cấp đầy đủ theo tài liệu gửi kèm .
3. Thời hạn nộp Hồ sơ Chào giá cũ: Hồ sơ chào giá sẽ được gửi trực tiếp hoặc qua email đến địa chỉ dưới đây vào lúc hoặc trước 10:00 (giờ Việt Nam), ngày 05 tháng 4  năm 2021 (gọi là thời hạn nộp Hồ sơ Chào giá). Hồ sơ Chào giá sẽ được mở công khai tại địa chỉ ghi bên dưới vào lúc 10:15 (giờ Việt Nam) ngày 05 tháng 4 năm 2021.
4. Gia hạn Thời hạn nộp Hồ sơ Chào giá: Hồ sơ chào giá sẽ được gửi trực tiếp hoặc qua email đến địa chỉ dưới đây vào lúc hoặc trước 16:00 (giờ Việt Nam), ngày 08 tháng 4  năm 2021 (gọi là thời hạn nộp Hồ sơ Chào giá). Hồ sơ Chào giá sẽ được mở công khai tại địa chỉ ghi bên dưới vào lúc 16:15 (giờ Việt Nam) ngày 08 tháng 4 năm 2021.

5. Tổ chức World Wild Fund for Nature tại Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ chi phí phát sinh nào của nhà cung cấp trong việc chuẩn bị và giao nhận Hồ sơ Chào giá.
6. Địa chỉ và thông tin liên lạc được nhắc đến ở trên là:
Phòng Mua sắm Đấu thầu, Văn phòng đại diện Tổ chức World Wild Fund for Nature tại Việt Nam
Địa chỉ : Số 6 Ngõ 18 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam ;  Số ĐT +84 24 3719 3049; Email: procurement@wwf.org.vn