WWF-Việt Nam: Mời nộp Hồ sơ Quan tâm - Gói thầu Tư vấn Trong nước Hỗ trợ Phê duyệt Dự án "Chống buôn bán động vật hoang dã"

Posted on 25 May 2021

Số hiệu gói thầu: 61.21
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) trân trọng kính mời các nhóm tư vấn (gọi chung là tư vấn) nộp Hồ sơ quan tâm (HSQT) cho gói thầu tư vấn Hỗ trợ phê duyệt dự án Chống buôn bán động vật hoang dã được tài trợ bởi cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
Nội dung công việc chủ yếu: (i) Xây dựng một Báo cáo đầy đủ các đề xuất chủ trương đầu tư theo Mẫu IIIc Nghị định 56/2020 NĐ-CP; (ii) Thực hiện và điều phối để đảm bảo quy trình xin phê duyệt Dự án, bao gồm việc nhận thông báo/xác nhận từ văn phòng Thủ tướng Chính phủ cho quy trình phê duyệt của Bộ NN & PTNT; (iii) Hỗ trợ và điều phối các hoạt động xin phê duyệt chính thức dự án CWT do USAID tài trợ từ Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN&PTNT.

Thông tin chi tiết về gói thầu và các hướng dẫn về hồ sơ quan tâm được cung cấp tại Hồ sơ Mời quan tâm đính kèm.
 
Cách thức và thời hạn nộp hồ sơ:
Hồ sơ quan tâm được nộp qua email đến địa chỉ  procurement@wwf.org.vn, ghi rõ tiêu đề email là “Hồ sơ Quan tâm, Gói thầu số 61.21 – Tư vấn hỗ trợ Dự án Chống buôn bán động vật hoang dã”. Dung lượng tối đa cho mỗi email là 25MB.
Tư vấn cũng có thể nộp trực tiếp HSQT đến địa chỉ của Bên Mời thầu. HSQT được nộp trong một phong bì dán kín, bên ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ Quan tâm , Gói thầu số 61.21 – Tư vấn hỗ trợ Dự án Chống buôn bán động vật hoang dã ”- KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ".
Địa chỉ nhận HSQT như sau:
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam
Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hạn nộp hồ sơ:                     17:00 ngày 07/6/2021