(Thông báo lần 2) Mời bày tỏ quan tâm

Posted on 14 January 2022

Tender Ref.: PR-HUE-FY22/0701; 02 Consultants as team leaders of Biodiversity and snare baseline survey in year 2 for three management boards of SUF and PF in Quang Tri province
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ trân trọng kính mời các nhà thầu nộp Hồ sơ thầu (HST): 02 Trưởng nhóm đặt, thu bẫy ảnh hệ thống thu thập dự liệu đa dạng sinh học và khảo sát mật độ bẫy trong năm 2 tại tỉnh Quảng Nam

Thông tin chi tiết về gói thầu và các hướng dẫn về hồ sơ quan tâm được cung cấp tại Bản điều khoản tham chiếu đính kèm.
 
CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM:

1. HST được nộp qua email đến địa chỉ email: gam.phamthi@wwf.org.vn, cc: procurement@wwf.org.vn, và ghi rõ tiêu đề email là “HST-[tên nhà thầu]-GT số PR-HAN-FY22/0701 “02 Trưởng nhóm đặt, thu bẫy ảnh hệ thống thu thập dự liệu đa dạng sinh học và khảo sát mật độ bẫy trong năm 2 tại tỉnh Quảng Trị”. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

2. Nhà thầu cũng có thể nộp trực tiếp HST đến địa chỉ của Bên Mời thầu. HST được nộp trong một phong bì dán kín, bên ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ Thầu, [tên Tư vấn], Gói thầu số PR-HAN-FY22/0701 “02 Trưởng nhóm đặt, thu bẫy ảnh hệ thống thu thập dự liệu đa dạng sinh học và khảo sát mật độ bẫy trong năm 2 tại tỉnh Quảng Trị - KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ".
Địa chỉ nhận HST như sau:

Phòng Mua sắm – Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học do USAID tài trợ, WWF Việt Nam
Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 
Lưu ý: Tư vấn chọn một trong hai cách thức nộp Hồ sơ Quan tâm. WWF-Việt Nam khuyến khích Tư vấn nộp Hồ sơ quan tâm qua email để giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm in ấn trên giấy.

Hạn nộp hồ sơ: 11:30 ICT ngày  20/01/2022