Giám đốc WWF-Na Uy và CEO WWF-Việt Nam thả cá hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học

Posted on 23 May 2022

Giám đốc WWF-Na Uy, bà Karoline Andaur và CEO WWF-Viêt Nam, ông Văn Ngọc Thịnh đã tham gia lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương.
Sự kiện do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thừa thiên Huế tổ chức như là một hành động hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học. Đây là lần thứ 3 hoạt động được tổ chức tại tỉnh với tổng số 178 ngàn con cá các loại đã được thả, riêng trong lần này là 32 ngàn con tại sông Hương. 

Bà Karoline đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động này, góp phần làm sạch môi trường, hình thành hệ sinh thái tự nhiên phong phú, góp phần mang lại lợi ích bền vững cho người dân. Bà đang trong chuyến thăm Việt Nam để thúc đẩy triển khai Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam".  
CEO WWF-Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thả cá giống xuống sông Hương.
© thuathienhue.gov.vn