Báo cáo Thường niên WWF-Việt Nam FY 2018-2019 | WWF
Báo cáo Thường niên WWF-Việt Nam FY 2018-2019

Posted on 14 July 2020

Những thành tựu và kết quả nổi bật của năm tài chính 2018-2019
Việt Nam là một trong những khu vực có độ đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, hỗ trợ sinh kế và đảm bảo cuộc sống cho hàng triệu người dân của các quốc gia Đông Nam Á. Khoảng 16% số loài động thực vật được biết đến trên thế giới phân bố ở Việt Nam, cùng với những cảnh quan sinh thái đa dạng như các dãy núi hùng vĩ, rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, rừng khô, đại dương, vùng ven biển và một hệ thống sông ngòi chằng chịt. Các cảnh quan của Việt Nam được xác định thuộc 200 vùng sinh thái toàn cầu – những khu vực quan trọng cần được ưu tiên bảo tồn cho các thế hệ tương lai. Tuy nhiên, rất nhiều loài đang bị đe dọa hoặc đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do sinh cảnh bị thu hẹp và suy thoái, phát triển cơ sở hạ tầng bất hợp lý, biến đổi khí hậu, nông nghiệp không bền vững và săn bắt trái phép.

Từ năm 1985, WWF đã bắt đầu hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược bảo tồn quốc gia và kể từ đó hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các đối tác nhằm giải quyết những thách thức môi trường, triển khai nhiều hoạt động thực địa, nỗ lực đạt các mục tiêu phát triển bền vững và ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường tự nhiên tại Việt Nam.

Báo cáo Thường niên điểm lại những thành tựu nổi bật mà WWF đã đạt được trong năm vừa qua và ghi nhận những đóng góp to lớn từ các nhà tài trợ và những người ủng hộ - những người đã giúp chúng tôi giúp hoàn thành các mục tiêu đề ra.

XEM phiên bản hoạt hình của Báo cáo Thường niên FY 2018-2019 tại đây:
 
Báo cáo thường niên FY 2018-2019
© WWF-Viet Nam