Báo cáo Giờ Trái Đất 2021

Posted on 10 June 2021

Giờ Trái Đất 2021 kêu gọi cộng đồng cất lên tiếng nói đồng lòng vì thiên nhiên và đưa ra cam kết về sự thay đổi mà tất cả chúng ta muốn thấy.
Tất cả chúng ta, từ chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức cho tới từng cá nhân, đều cần phải LÊN TIẾNG VÌ THIÊN NHIÊN. Cần phải giảm phát thải khí nhà kính để đảm bảo mục tiêu của Thoả thuận Khí hậu Paris đã đặt ra và không còn rác thải nhựa trong môi trường tự nhiên!

Giờ Trái Đất Việt Nam 2021 với thông điệp “Lên tiếng vì Thiên nhiên” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các doanh nghiệp và tổ chức trên cả nước. Chương trình sẽ không đạt được những kết quả như vậy nếu như không có sự đóng góp rất lớn của các đối tác trong việc lan toả giúp thông điệp cũng như có những hành động thiết thực vì Hành tinh của chúng ta. WWF-Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các Đối tác của Giờ Trái Đất 2021.
 
Báo cáo Giờ Trái Đất 2021
© WWF-Viet Nam