Báo cáo Nghiên cứu Tiềm năng tín dụng xanh cho ngành dệt may

Posted on 20 June 2022

Ngành dệt may được nhìn nhận như là ngành có tác động tiêu cực tới môi trường, vì vậy việc các tổ chức tài chính tham gia chuyển đổi dòng đầu tư từ công nghệ lạc hậu sử dụng nhiều nước và năng lượng hóa thạch sang sử dụng hiệu quả tài nguyên vừa là điểm cộng trong việc xây dựng lòng tin từ chính phủ, cộng đồng, vừa giúp quản lý được các rủi ro môi trường cho các khoản vay cũng như rủi ro về danh tiếng hay đạo đức kinh doanh của các bên.
Chương trình Xanh hoá ngành dệt may của WWF-Việt Nam tiến hành nghiên cứu khả thi này để cung cấp cho các tổ chức tín dụng một cái nhìn tổng thể về ngành dệt may cũng như các tiềm năng đầu tư xanh trong tương lai. Báo cáo nghiên cứu này sẽ được phổ biến và trình bày với các tổ chức tín dụng để hỗ trợ thúc đẩy việc phát triển một dòng tín dụng xanh dành riêng các doanh nghiệp dệt may.
Báo cáo Nghiên cứu Tiềm năng tín dụng xanh cho ngành dệt may
© Shuttertock / ANAID Studio