Hướng tới một Tương lai Carbon thấp & Phát thải Ròng bằng Không

Posted on 09 September 2022

Cẩm nang Hướng dẫn Doanh nghiệp
Theo ước tính, kể từ năm 1988, khoảng ba phần tư lượng phát thải toàn cầu đến từ các công ty. Vì vậy, để đảm bảo các mục tiêu giảm phát thải và đạt phát thải ròng bằng 0 vào 2050, sự tham gia và đóng góp của các doanh nghiệp là vô cùng thiết yếu. Tuy nhiên, việc chuyển dịch xanh, xanh hóa kinh tế cũng như phát triển carbon thấp không hề dễ dàng đối với các doanh nghiệp, do nhiều lý do như thiếu nhân lực, nguồn lực, các kiến thức và kĩ năng chuyên môn cũng như lộ trình phù hợp và khả thi.
 
Cẩm nang Hướng dẫn doanh nghiệp  Hướng tới một Tương lai Carbon thấp & Phát thải Ròng bằng Không sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan và thực tế về vai trò của khu vực tư nhân trong việc giải quyết các vấn đề khí hậu, các nguyên tắc khác nhau mà các công ty/doanh nghiệp cần tuân thủ để đạt được một nền kinh tế xanh và giảm tác động đến môi trường. Thông qua tài liệu này, WWF mong muốn tạo động lực và truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp triển khai các hành động khí hậu quyết liệt nhằm đóng góp cho nỗ lực giảm phát thải của chính phủ. 
 
Cuốn sổ tay gồm 4 nội dung chính: (1) vai trò của DN với BĐKH, (2) các nguyên tắc để doanh nghiệp hướng đến kinh tế xanh, (3) những hành động DN cần làm để hướng đến kinh tế xanh và (4) bài học kinh nghiệm từ các DN trong nước và quốc tế
 
Sổ tay được biên soạn bởi WWF-Việt Nam phối hợp cùng Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM, với sự hỗ trợ của Công ty Epson Việt Nam. 
Cẩm nang Hướng dẫn Doanh nghiệp
© WWF-Viet Nam