Các giải pháp tăng hiệu quả sử dụng nước trong ngành dệt may - Asia Garment Hub

Posted on 02 November 2022

Dành cho các doanh nghiệp
Tài liệu hướng dẫn các giải pháp tăng hiệu quả sử dụng nước này là tổng hợp các thực hành tốt trong các nhà máy dệt nhuộm nhằm hỗ trợ và trang bị cho đội ngũ kỹ thuật và cấp quản lý những kiến thức kỹ thuật và công cụ. Theo đó, họ có thể xem xét tính phù hợp của mỗi giải pháp với đặc thù nhà máy, phân tích hiệu quả kinh tế môi trường, ra quyết định đầu tư và triển khai quy trình kỹ thuật, quản lý để áp dụng giải pháp.
Các giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng nước trong ngành dệt may
© WWF-Việt Nam