Ba tổ chức địa phương đã nhận được khoản tài trợ đầu tiên từ Quỹ Bảo tồn Loài (SCF) do USAID tài trợ

Posted on February, 14 2023

Ba tổ chức địa phương nhận được khoản tài trợ đầu tiên của Quỹ Bảo tồn Loài (SCF) dành cho các dự án bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam
Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023. Ba tổ chức địa phương đã nhận được khoản tài trợ đầu tiên từ Quỹ Bảo tồn Loài (SCF) trong kế hoạch 5 năm của hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ gồm: Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) và Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet). Mục tiêu của Quỹ Bảo tồn Loài (SCF) nhằm cải thiện công tác bảo tồn loài hoang dã ưu tiên tại Việt Nam.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) nhận được tài trợ từ Quỹ Bảo tồn Loài với Dự án: “Hiện trạng và bảo tồn Cá chạch suối (Schistura spiloptera) cực kỳ nguy cấp ở Vườn Quốc gia (VQG) Bạch Mã và Rừng Phòng hộ (RPH) Bắc Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên-Huế”. Dự án dự định triển khai trong thời gian 1 năm và đặt mục tiêu góp phần cập nhật về hiện trạng quần thể, phân bố và đề xuất các biện pháp bảo tồn đối với Cá chạch suối - loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng ở VQG Bạch Mã và RPH Bắc Hải Vân.
     
Dự án: “Bảo tồn Vượn má trắng (Nomascus leucogenys) ở VQG Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh” do Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) đề xuất cũng nhận được tài trợ. Kết quả dự án sẽ đóng góp quan trọng cho cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của VQG Vũ Quang cũng như hỗ trợ chương trình điều tra và giám sát hiệu quả, đồng thời thu hút sự quan tâm nhiều hơn của tất cả các bên liên quan đến công tác bảo tồn loài Vượn má trắng cực kỳ nguy cấp ở VQG Vũ Quang.
     
Và cuối cùng Quỹ Bảo tồn Loài (SCF) trao tài trợ cho Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) với Dự án: “Bảo tồn Chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) ở VQG Sông Thanh, tỉnh Quảng Nam”. Trong 12 tháng tới, dự án sẽ phối hợp với Ban Quản lý VQG Sông Thanh tiến hành tổng điều tra quần thể và phân bố của loài Chà vá chân xám ở VQG Sông Thanh, hỗ trợ công tác quản lý và bảo vệ loài, và xây dựng một kế hoạch 5 năm bảo tồn loài Chà vá chân xám, lồng ghép vào Kế hoạch Quản lý Rừng bền vững của Ban quản lý VQG Sông Thanh.

“Sự tham gia của các đơn vị địa phương nhận được tài trợ của Quỹ bảo tồn loài (SCF) sẽ góp phần phát huy hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong Vườn Quốc Gia tại các địa phương trên cả nước”, ông Vũ Văn Hưng, Giám đốc Dự án VFBC, Phó trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết.

Trưởng phòng Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID), bà Annie Wallace, giải thích: “Quỹ Bảo tồn Loài sẽ tạo cơ hội tuyệt vời để huy động sự lãnh đạo và đổi mới của địa phương trong công tác bảo tồn, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực của các tổ chức và viện nghiên cứu địa phương nhằm thúc đẩy các ưu tiên bảo tồn của Chính phủ Việt Nam. Các tổ chức địa phương là những đối tác quan trọng trong nỗ lực bảo tồn loài.”

“Tương đối ít nguồn lực đã được đầu tư vào công tác bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam, so với các dự án lâm nghiệp, và vì vậy Quỹ Bảo tồn Loài (SCF) sẽ cung cấp nguồn vốn rất cần thiết cho các tổ chức địa phương có khả năng thực hiện các nỗ lực bảo tồn một số loài ưu tiên của Việt Nam và thế giới” ông Nicholas Cox, Giám đốc Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học do USAID tài trợ, WWF-Việt Nam chia sẻ. 
 
Ba tổ chức địa phương đã nhận được khoản tài trợ đầu tiên từ Quỹ Bảo tồn Loài (SCF)
© USAID Biodiversity Conservation / WWF-Viet Nam
Ông Nicholas Cox, Giám đốc Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học (Dự án VFBC) giới thiệu tổng quan về Quỹ bảo tồn Loài và Hợp phần
© USAID Biodiversity Conservation / WWF-Viet Nam
Giám đốc Dự án VFBC, Giám đốc Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học, cán bộ phụ trách Quỹ Bảo tồn Loài và đại diện các tổ chức nhận tài trợ tham gia phần thảo luận chung và trả lời báo chí
© USAID Biodiversity Conservation / WWF-Viet Nam