BẢN TIN HỢP PHẦN BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC CUỐI NĂM 2022

Posted on 26 April 2023

Cùng cập nhật những kết quả nổi bật và thông tin hoạt động dự án đến cuối năm tài chính 2022.
Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học thuộc Dự án “Quản lý Rừng Bền vững và Bảo tồn Đa dạng Sinh học” (VBFC) được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ có thời gian triển khai 5 năm từ tháng 4/2021 đến tháng 31/12/2026.

Hợp phần do WWF phối hợp với Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các đối tác khác thực hiện bảo tồn đa dạng sinh học nhằm mục tiêu duy trì và tăng cường chất lượng rừng và bảo vệ và duy trì ổn định các loài động vật hoang dã ở những tỉnh có giá trị bảo tồn cao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Lâm Đồng.

Bản tin Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học cuối năm cung cấp những kết quả nổi bật cùng các hoạt động đáng chú ý của dự án cho tới Quý 4 năm tài chính 2022.

 
Bản tin Hợp phần Bảo tồn Đa dạng Sinh học cuối năm 2022
© Thanh Le Duc / Shutterstock / WWF-Viet Nam