© Adam Oswell / WWF-Greater Mekong
DFCD ĐB Sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng dễ bị tổn thương do tác động biến đổi khí hậu: xâm nhập mặn, hạn hán, sụt lún và đang mất dần đa dạng sinh học. Là vùng sản xuất nông nghiệp – thủy sản trọng điểm của cả nước nhưng hiện nay quy mô sản xuất tại ĐBSCL còn nhỏ lẻ và manh mún. Do đó, rất cần các dự án đầu tư tiếp cận nguồn tài chính xanh để ĐBSCL có thể phát triển bền vững. 

Dự án

Dự án đang thực hiện

Dự án Đầu tư tôm- lúa có trách nhiệm: đang thực hiện giai đoạn 2. Dự án đã chọn được 03 điểm (với tổng diện tích là 110 ha) tại 03 tỉnh Cà Mau, Bến Tre và Trà Vinh để thực hiện thí điểm mô hình. Dự án sẽ làm việc với các bên liên quan để có những hỗ trợ kỹ thuật cần thiết nhằm tăng năng suất, chất lượng tôm, giảm ô nhiễm, tăng bồi lắng phù sa, giảm sụt lún và áp dụng các tiêu chuẩn có trách nhiệm và tạo liên kết chuỗi giá trị. Đọc thêm thông tin về thí điểm “Mô hình luân canh tôm – lúa” tại đây: link 1link 2.

Tập đoàn thủy sản Minh Phú là đơn vị phát triển dự án và phối hợp với các bên liên quan cùng với công ty Lương thực Tấn Vương để phát triển chuỗi giá trị, hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao năng lực cho các Hợp tác xã và phát triển cơ chế tiếp cận tài chính xanh từ Ngân hàng Phát triển Hà Lan (FMO).
 

Dự án tiềm năng khác

Trong thời gian qua, WWF, phối hợp với các chuyên gia, các Viện và Trường, đã nhận diện được một số lĩnh vực tiềm năng có thể thực hiện đầu tư theo các tiêu chí yêu cầu của DFCD.  Các dự án này, đang trong quá trình đánh giá, bao gồm Tưới tiêu tiết kiệm, năng lượng tái tạo, quản lý cộng đồng trong chuỗi nghêu, mô hình nuôi cá kết hợp với lúa, xử lý chất thải thành phân bón hữu cơ trong nuôi thủy sản….Các dự án này cũng đang trong giai đoạn tìm kiếm cơ hội hợp tác với công ty tư nhân để tạo thành các chuỗi phát triển bền vững.