© WWF-Viet Nam / Nguyen Phuong Ha
DFCD Trung Trường Sơn

Đa dạng sinh học cao: Trung Trường Sơn là một trong những nơi có những cánh rừng tự nhiên liền mạch rộng lớn nhất châu Á. Nằm trong khu vực Đông Nam Á, đây được xem là một hành lang đa dạng sinh học quan trọng với 134 loài động vật có vú và hơn 500 loài chim. Nơi đây cũng là nhà của nhiều loài đặc hữu trong đó có sao la, mang lớn, mang Trường Sơn, cầy vằn, trĩ sao, thỏ vằn Trường Sơn. 

Mục tiêu: đến cuối giai đoạn thí điểm dự án, tháng 6/2021, sẽ khởi tạo được từ 4 đến 5 ý tưởng dự án có tiềm năng tiếp cận vốn vay vào giai đoạn 1 (hình thành đề xuất dự án). Hiện tại, hợp phần đã chọn ra được 4 ý tưởng đang trong giai đoạn thẩm định bao gồm:

Dự án

Dự án sắp phê duyệt

Dự án ‘Trồng xen cây bản địa trong 500 ha cà phê nhằm tạo bóng che và tăng năng suất cà phê’ do công ty Hội An Roastery khởi tạo cùng hàng trăm nông hộ ở vùng núi tỉnh Quảng Trị (quy mô vốn vay: 5 triệu Euro).

Dự án tiềm năng

  • Dự án ‘Sản xuất và cung cấp giống, trồng và nhà máy chế biến các sản phẩm chức năng từ sâm Ngọc Linh’ ở Quảng Nam do Công ty Sâm Sâm khởi tạo (quy mô vốn vay 9 triệu Euro). 
  • Dự án ‘Mở rộng nhà máy chế biến gỗ rừng trồng có chứng chỉ rừng kết hợp với năng lượng mặt trời, sản xuất giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô và liên kết nông hộ mở rộng vùng nguyên liệu gỗ keo có chứng chỉ rừng’ do Công ty Lâm Nghiệp Quảng Nam (QNAFOR) khởi tạo tại tỉnh Quảng Nam (quy mô vốn vay: 8 triệu Euro).